Rīgas Tehniskā universitāte

«Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas (BELT)»
belt_logo_2015_cmyk.jpg
cb_logo_rgb.jpg
eu_flag_latvian_horizontal_rgb.jpg

pdf Pieteikšanās BootCamp Helsinki, Somija - 23.-25.janvāris, 2017.

pdf Pieteikšanās BootCamp Zviedrija - 18.-20.septembris, 2017.

pdf Pieteikšanās BootCamp Tampere, Somija - 16.-18.aprīlis, 2018.

Projekta nosaukums «Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas/Baltic Entrepreneurship Laboratories – BELT»

Projektu finansiāli atbalsta Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma.

Projekta kopējais budžets ir 1 104 651.33 EUR, t. sk. RTU projekta budžeta daļa 153 742.90 EUR.

Projekta norise: 2016.gada oktobris–2018.gada septembris (36 mēneši). Sakarā ar projekta partneru maiņu RTU projekta aktivitātes uzsāka 2016. gada augustā.

Vadošais partneris: The Baltic Institute of Finland (Tampere, Somija)

Partneri:
New Factory Ltd. (Tampere, Somija)
Almi /Demola East Sweden (Noršēpinga, Zviedrija)
Laurea University of Applied Sciences/Spinno Entrerprise Center (Helsinki, Somija)

Asociētie partneri:
Tampere Region Economic Development Agency Tredea (Tampere, Somija)
The City of Tampere (Tampere, Somija)
Jūrmalas pilsētas dome (Jūrmala, Latvija)

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp uz uzņēmējdarbību orientētiem studentiem un  jaunajiem inovatīvajiem uzņēmumiem Centrālā  Baltijas jūras reģionā, kā arī atbalstīt jaunu starptautisku uzņēmumu veidošanos ar mērķi attīstīt kopīgas inovatīvās biznesa idejas viedo pilsētu (smart city) jomā.

Aktivitātes:
BELT projekta ietvaros tiks organizēti starptautiskas uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi, izstrādātas biznesa vadlīnijas uz starptautisku uzņēmējdarbību orientētiem studentiem un start-up uzņēmumiem, lai uzlabotu to sadarbību Centrālā Baltijas jūras reģionā un veicinātu kopīgu uzņēmējdarbības aktivitāšu viedo pilsētu jomā  īstenošanu.

Viedā pilsēta ir visaptveroša stratēģija, kuras mērķis ir nodrošināt strauji augušo pilsētu ilgtermiņa attīstību un tādu krīzes punktu pārvarēšanu, kā sociālā nedrošība, darba vietu trūkums un zemā energoefektivitāte. Ar tradicionāliem uzņēmējdarbības atbalstu mehānismiem inovatīvo starpnozaru risinājumu attīstību attiecīgajā jomā sasniegt praktiski nav iespējams. Līdz ar to lai radītu nepieciešamo kompetenču unikālās kombinācijas, ir jābūt starpnozaru un pārrobežu pieejai.

Projekta ietvaros paredzēts uzrunāt un atlasīt startup uzņēmumus un motivētākus studentus ar vislielāko potenciālu un spējām nodibināt starptautisku uzņēmumu viedo pilsētu jomā. Aktīvāki un motivētāki studenti un startup uzņēmumi tiks uzaicināti piedalīties BELT BootCamps un apmācībās. Kopumā projekta laikā tiks organizēti 4 BootCamps pasākumi - Rīgā, Helsinkos, Noršēpingā un gala pasākums Tamperē. BootCams ir intensīvi 3 dienu pasākumi, ko vadīs pieredzējušie koordinatori no partnerorganizācijām un tādi vietējie eksperti kā piemēram, biznesa eņģeļi un biznesa attīstības eksperti. BootCamps pasāklumu ietvaros izveidotajām komandām tiks piedāvātas apmācības biznesa ideju attīstības jomā un finanšu resursu piesaistē.

Sagaidāmais rezultāts:
Galvenie projektā sasniedzamie rezultāti ir vismaz 5 kopīgi un 10 sadarbības uz inovācijām balstīti start-up uzņēmumi Centrālā Baltijas jūras reģionā.

Projekta specifiskie rezultāti ir:

  • vismaz 30 jaunās biznesa idejas, kas saņēma ne-finansiālo atbalstu projekta laikā, piedaloties pārrobežu un starpdisciplinārajos BootCamps pasākumos un apmācībās;
  • kopā 135 motivēti studenti un startup uzņēmumi, kas piedalījās BootCamps pasākumos un saņēma starptautiskās komandas atbalstu inovatīvo ideju realizācijai biznesā.

Projektu RTU īsteno:
RTU Investīciju piesaistes un īpašumu iznomāšanas nodaļa sadarbībā ar RTU Studentu inkubatoru
RTU projekta vadītāja: Kristīne Šteinerte
E-pasts: kristine.steinerte@rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 05.10.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016