Rīgas Tehniskā universitāte

Informācija par projektu
interreg_central_baltic_.jpg
european_union.jpg
springboard_logo_balts.jpg 

Info par interviju Info par interviju

  1. Info par STARTUP MANUAL.
  2. Info par noslēguma pasākumu .
  3. Final event preses relīzi.

Centrālās Baltijas programmas pārrobežu sadarbības projektā «Startup tramplīns Centrālbaltijā – Springboard» CB 181, PVS ID 1991

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2015. līdz 31.01.2018.

Projekta vadošais partneris: Turku Zinātnes parks.

Projekta partneri:
Turku Universitāte
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
Tallinas Zinātnes parks TECHNOPOLIS
Latvijas Tehnoloģiju parks
Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta kopējā summa: 1 338 502 EUR,  RTU projekta budžets: 175 739 EUR.

Rīgas Tehniskās universitātes viens no galvenajiem attīstības stūrakmeņiem ir valorizācija, kas ietver inovāciju, tehnoloģiju pārnesi un komercializāciju, līdz ar to liela uzmanība tiek vērsta uz jaunu, inovatīvu tehnoloģiju radīšanu, attīstīšanu un to komercializēšanu, veicinot uzņēmumu izveidi studentu un zinātniskā personāla vidū.

Universitātei ir liels potenciāls, ņemot vērā pieredzi un sasniegumus īpaši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, viedo un biotehnoloģiju jomā. Virkne ideju tiek attīstītas, taču, lai veiksmīgi tiktu realizēts to komercpotenciāls iztrūkst praktiskā pieredze un zināšanas uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kā arī pietrūkst starptautiskā vai globālā aspekta.

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt start-up uzņēmumus Rīgas Tehniskās universitātes studentu, zinātnieku un mācībspēku idejām, kā arī papildus paredz attīstīt uzņēmējdarbības zināšanas, lai nākotnē RTU kļūtu par veiksmīgu platformu start-up attīstībai.

Tā kā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē tika izveidota inovatīva un radoša ideju laboratorija, kurā studenti var nodarboties ar elektroiekārtu prototipēšanu un savu inženiertehnisko ideju realizēšanu, kā nākamais solis uz attīstību ir laboratorijā radušos ideju realizēšana start-up uzņēmumos, izmantojot to ekspertīzi, ko var sniegt sadarbība ar Latvijas Tehnoloģisko parku un pārrobežu sadarbības universitātēm un zinātnes parkiem.

Līdz ar to ideju laboratorija tiek pacelta jaunā līmenī – radot spēcīgu platformu studentiem, īpaši maģistratūras un doktorantūras studentiem, kā arī zinātniekiem un savu darbību tikko uzsākušiem start-up uzņēmumiem, strādāt pie konkrētiem, praktiskiem risinājumiem ideju realizēšanai.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte aktīvi sadarbojas ar RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centru projekta akseleratora programmas veidošanā un ideju realizācijā.

Projekta laikā plānotas 3 akseleratoru programmas, katra 10 nedēļu garumā. Programmu veido dažādas lekcijas, praktiskie semināri un individuālais darbs ar idejām, apmācību laikā tiks gūtas iemaņas uzņēmējdarbības, biznesa vadības, mārketinga, komandas veidošanas uninvestīciju piesaistes jomās, kas ir būtiskas veiksmīgai start-up attīstībai un veidošanai.

Projekta rezultātā plānots izveidot 15 starptautiskus uzņēmumus un aktivitātēs plānots  iesaistīt 150 dalībniekus no trim valstīm.
Rīgas Tehniskajā universitātē  Centrālās Baltijas programmas pārrobežu sadarbības projektā «Startup tramplīns Centrālbaltijā – Springboard» aktivitātes tiek īstenotas Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā.

Projekta mājas lapa: http://www.cbspringboard.eu/en

Papildu informācija:
Dace Paule,
Rīgas Tehniskās universitātes
Springboard projekta vadītāja
Tālr. +371 67089079
E-pasts: dace.paulebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Madara Saulesleja
Rīgas Tehniskās universitātes
Projektu vadītāja
Tālr. +371 67089813
E-pasts: madara.sauleslejabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 15.09.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016