Rīgas Tehniskā universitāte

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekti arrow «Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana »
Informācija par projektu

Interreg-LV-LT.png

INTERREG projekta partneru tikšanās INTERREG projekta partneru tikšanās

INTERREG projekta partneru tikšanās Pieredzes apmaiņas brauciens uz AS „Rietumu kuģu būvētāva” Klaipēdā

Projekta nosaukums Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbinātības veicināšana - LitLatHV (“Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies” (Projekta numurs LLI-24))

Projektu finansiāli atbalsta: Interreg Latvija – Lietuva programma 2014. – 2020.gadam

Projekta akronīms: LitLatHV

Projekta īstenošanas termiņi: 01.04.2017. – 31.03.2019. (24 mēneši)

Projekta vadošais partneris: Lithuanian Maritime Academy (Klaipēda, Lietuva)

Projekta partneri:

  • Kaunas Technical College (Kauņa, Lietuva)
  • Liepājas Jūrniecības koledža (Liepāja, Latvija)
  • Ventspils tehnikums (Ventspils, Latvija)
  • Rīgas Tehniskā universitāte Ventspils filiāle (Ventspils, Latvija)

Projekta finansējums: 915 322.51 EUR, tajā skaitā RTU projekta budžeta daļa: 189 572.14 EUR

Projekta apraksts: Jūrniecības nozarē, kā arī krastā bāzētos uzņēmumos Lietuvā un Latvijā ir novērojams kvalificētā darba spēka trūkums enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomās. Ar šī pārrobežu sadarbības projekta palīdzību plānots paaugstināt Lietuvas un Latvijas speciālistu mobilitāti un nodarbinātību minētajās nozarēs un, ņemot vērā, ka jūrniecības nozare darbojas pēc vienotiem principiem un standartiem, pārrobežu sadarbība jūrniecības nozarē ir vitāli svarīga tehnoloģisko un jūrniecības standartu izaicinājumu sasniegšanai abās valstīs.

Projekta rezultāts: Projekta ietvaros tiks izstrādātas 13 studiju priekšmetu programmas studentiem, attīstītas/atjaunotas 2 kursu programmas pieaugušajiem, kā arī sagatavoti kopīgi metodiskie materiāli trijās valodās. Projekta laikā vismaz 106 studenti un strādājošie speciālisti cels savu kvalifikāciju enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomās, piedaloties kopīgi rīkotajos pasākumos, piem., pieredzes apmaiņas aktivitātēs, ekskursijās pie potenciāliem darba devējiem, pilot apmācībās, u.c. pārrobežu pasākumos. Projekta ietvaros tiks atjaunoti esošie un izveidoti jauni apmācību un izglītības infrastruktūras objekti - 6 specializētas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju praktiskās laboratorijas ar aprīkojumu, tās būs pieejamas gan jomas speciālistiem kvalifikācijas celšanai, gan studentiem. Gan laboratorijas, gan izglītības programmas nodrošinās projekta ilgtspēju un dos iespēju celt kvalifikāciju arī pēc projekta beigām.

Vadošā partnera kontaktinformācija:
Projekta koordinators Inga Bartusevičienė
Tel. +370 680 33993; e-pasts: i.bartuseviciene@lajm.lt
Lithuanian Maritime Academy

Projektu RTU īsteno:
RTU Ventspils filiāle
Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV – 3601
http://vf.rtu.lv

RTU projekta zinātniskā vadītāja
Kristīna Bērziņa
Tālr. +371 67089942
E-pasts: kristina.berzina@rtu.lv

RTU projekta vadītāja asistente
Inna Nasira
Tālr. +371 28282870
E-pasts: inna.nasira@rtu.lv

RTU projekta administratīvā vadītāja
Zane Circāne
Tālr. +371 67089828
E-pasts: Zane.Circane@rtu.lv

Saites:

Pēdējās izmaiņas 22.02.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018