Rīgas Tehniskā universitāte

Informācija par projektu

smart_and_safe_work_wear.jpg

Projekts: «Vieds un drošs darba apģērbs (Smart and Safe Work Wear

Projektu finansiāli atbalsta INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma.

Projekta kopējais budžets ir 2 438 870,00 EUR, t. sk. RTU projekta budžeta daļa – 352 00,00 EUR.

Projekta norise: 03.2016.–02.2019 (36 mēneši)

Vadošais partneris: Centria University of Applied Sciences Ltd (Somija)

Partneri:
TTK University of Applied Sciences, Tallina, Igaunija
IW Textile Research Institute, Lodza, Polija
Vilnius University of Applied Sciences, Viļņa, Lietuva
SIA «SRC BRASA», Rīga, Latvija
PW Krystian Sp. Zo.o, Pšisuha, Polija
AS Profline, Tallina, Igaunija
Oy PDService Ltd, Kokkola, Somija
Ansell Protective Solutions Lithuania Ltd, Taurage, Lietuva

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir attīstīt viedo darba apģērbu ražošanas uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā (BJR), ražotāju konkurētspējas paaugstināšanai ar jauniem ražotājiem un importētājiem citur pasaulē. Starptautiskā sadarbība dizaina, tirgus un apakšlīgumu jomā starp BJR valstīm jau eksistē. Līdz ar to projekta virzieni ir informācijas pielāgošana, jaunu materiālu un tehnoloģiju integrēšana darba apģērbā, kā arī, piegādes ķēžu pārvaldības uzlabošana.

Aktivitātes:
Projekta aktivitātes balstītas partneru pieredzē un specifiskajās zināšanās. Tā Latvijas un Somijas puses partneriem ir viedo tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas specifiskas zināšanas, savukārt galvenie šīs jomas ražotāji BJR atrodas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. Projekta ietvaros universitātes un pētniecības institūcijas ražošanas uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), nodos zināšanas par mūsdienu 3D skenēšanas, viedo tekstiliju un apģērbu izgatavošanas tehnoloģijām, kā arī efektīvu piegādes ķēžu vadību.

Projekta ietvaros plānots veikt MVU izvēlētās mērķa grupas (gala lietotāji) 3D ķermeņa skenēšanu, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā aktualizētu standartus. Lai to nodrošinātu, pētniecības institūti veiks apjomīgu datu apkopošanu, apstrādi un analīzi. Apkopotie rezultāti veidos pamatu  jaunās paaudzes darba apģērbu prototipu izstrādei. Projekta partneri nodrošinās tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu.

Zemģērba mikroklimats ir svarīgs faktors optimālu darba spēju un labsajūtas nodrošināšanai. RTU un citi partneri projekta ietvaros veicinās zināšanu pārnesi ražošanā par pieejamiem un jauniem viedajiem risinājumiem, piemēram, inovatīvām apģērbā integrētām IT tehnoloģijām,  piedāvājot konkrētus viedapģērba risinājumus.  Labākās idejas tiks aprobētas ražošanā un tiks pārbaudītas reāla darba apstākļos.

Papildus tam projekta ietvaros tiks izpētīta esošo starptautisko piegādes ķēžu efektivitāte un labākie risinājumi piedāvāti partneriem, kā arī Baltijas jūras reģiona vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmumiem.

Sagaidāmais rezultāts:
Sagaidāms, ka projekta rezultātā tiks pilnveidotas BJR MVU viedapģērbu ražošanas iespējas, izmantojot jaunas tehnoloģijas; uzņēmumu pārstāvji varēs iepazīties ar 3D skenēšanas, viedapģērbu dizaina un izgatavošanas tehnoloģijām. Tāpat tiks aktualizēts ražošanas un pārdošanas izmaksu nozīmīgums uzņēmējdarbības procesā.

Sagaidāms, ka projekta rezultātā pieaugs to MVU īpatsvars, kas speciālo darba apģērba ražošanā izmanto viedās tehnoloģijas tādejādi radot augstākas pievienotās vērtības izstrādājumus.

RTU projektu RTU īsteno:
RTU Materiālzinātnes un lietišķās  ķīmijas fakultātes
Dizaina tehnoloģiju institūts
http://www.dizains.rtu.lv/

RTU projekta zinātniskā vadītāja: Dr. sc. ing. docente Inga Dāboliņa
E-pasts: inga.dabolinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

RTU projekta administratīvā vadītāja: Marija Nikipelova
E-pasts: marija.nikipelovabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 28.04.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016