Rīgas Tehniskā universitāte

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekti arrow «Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā – WATERCHAIN CB50»
Informācija par projektu
interreg_central_baltic_.jpg
european_union.jpg
waterchain.jpg

! Konkursa rezultāti

Projekts: «Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā – WATERCHAIN CB50»

Līdz ar paaugstinātām barības un bīstamo vielu ieplūdēm, kā arī citiem specifiskiem ietekmes faktoriem, Baltijas jūra ir kļuvusi par vienu no apdraudētākajām jūras ekosistēmām pasaulē. Līdz šim noskaidrots, ka šīs vielas jūrā ieplūst no tādiem sauszemes avotiem, kā lauksaimniecības zemēm, dažāda veida rūpnīcām, privātām mājsaimniecībām u. c.. Tās nonāk tuvējā ūdenstilpē un caur upēm ieplūst jūrā. Barības un bīstamo vielu ieplūdes Baltijas jūrā apgrūtina dabisku ekosistēmas funkcionēšanu, apdraud bioloģisko daudzveidību un dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo Baltijas jūras reģiona valstīs. Lai spētu samazināt ieplūstošo vielu apjomu, nepieciešama kompleksa pieeja, ar kuras palīdzību cīnīties ar ieplūdes cēloņiem. Lai veicinātu Baltijas jūras atveseļošanos nākotnē, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta laikā, kontrolējot barības un bīstamo vielu apjomu Baltijas jūrā ietekošajās ūdenstilpēs, tiks mazinātas barības un bīstamo vielu ieplūdes Baltijas jūrā.

WATERCHAIN projekta ietvaros tiks iegūta un apkopota zinātniskā informācija par pētāmajām ūdenstilpēm, kā arī izmēģināti un salīdzināti dažādi tehniskie risinājumi, lai samazinātu  barības un bīstamo vielu ieplūdes upēs, līdz ar to mazinot minēto vielu ieplūdi Baltijas jūrā. Ar iegūtajiem rezultātiem tiks iepazīstināti dalībvalstu iedzīvotāji.
Baltijas jūras ilgtspējīgai attīstībai un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai nākotnē projekta laikā plānots attīstīt labās prakses piemērus, kuri būtu piemērojami visam Baltijas jūras reģionam. Līdz 2023. gadam plānots, ka barības un bīstamo vielu apjoms, kas ieplūst Baltijas jūrā, eksperimentālās ūdenstilpnēs būs samazināts. Veiksmīgas projekta aktivitāšu realizācijas gadījumā rezultātiem būs tieša pozitīva ietekme uz to cilvēku dzīves kvalitāti, kuri dzīvo un uzturas Baltijas jūras tuvumā.

RTU risinājumi
Projekta pirmajā posmā RTU BC Ūdens Pētniecības Laboratorijas komanda ir veikusi  priekšizpēti par eksistējušiem risinājumiem barības vielu samazināšanai ūdens avotos. Darba rezultātā ir izveidots pārskats par tehnoloģijām, ko izmanto barības samazināšanai no municipālajiem un lauksaimniecības notekūdeņiem Baltijas jūras baseina valstīs, un tas satur informāciju par esošajām tehnoloģijām projekta partneru valstīs.

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti piesārņojuma ieplūdes mazināšanas metožu un tehnoloģiju izstrādei un uzlabošanai. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, tiks izveidota energoefektīva un videi draudzīgas bioloģisko filtru sistēma piesārņojuma mazināšanai.

Lai attīstītu vienotu un ilgtspējīgu Baltijas jūras ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanas sistēmu nākotnē, līdzīga veida pētījumi un eksperimenti tiks veikti katrā no projekta dalībvalstīm. Rezultātā projekta komanda izstrādās labās prakses piemērus, kas pielāgojami visam Baltijas jūras reģionam. Sagaidāms, ka līdz 2023. gadam tiks samazināts barības un toksisko vielu ieplūdu apjoms Baltijas jūrā. Baltijas jūras ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanās pozitīvi ietekmēs gan ūdens ekosistēmu apdzīvojošos organismus, gan arī cilvēku dzīves kvalitāti.

Projekta norise: 10.2015.–09.2018 (36 mēneši)

Vadošais partneris: Satakunta University of Applied Sciences

Partneri:
Pyhäjärvi Institute, Kauttua, Finland
Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
Estonian Environmental Research Centre, Tallinn, Estonia
Riga Technical University, Riga, Latvia
Foundation «Institute for Environmental Solutions», Priekuļu county, Latvia
Åland Waterwork Ltd., Jomala, Åland

Projektu «Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā» WATERCHAIN CB50 finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA 2014.–2020. Projektā ietvertas teritorijas Somijā, Ālandu salās, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā. Projekta kopējais budžets ir 2.574.250,00 EUR, no tiem, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERDF) budžeta daļa ir 2.029.057,00 EUR.

Projekta mājaslapa http://waterchain.samk.fi/

Projektu RTU īsteno:
RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultāte
Būvzinātnes centrs
Ūdens Pētniecības Laboratorija
P. Valdena street 1–204, Riga, Latvia, LV-1048
http://www.wrl.bf.rtu.lv/
Facebook
Ūdens Pētniecības Laboratorija

Kontaktu informācija:
Projekta WATERCHAIN vadītāja Dr. Merja Ahonen
Satakuntas Tehniskā universitāte
Tālr. +358 447103061
E-pasts: merja.ahonenbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 samk.fi 

RTU projekta zinātniskais vadītājs Dr. sc. ing. Tālis Juhna
E-pasts: talis.juhnabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

RTU projekta administratīvā vadītāja Madara Saulesleja
Tālr. +371 67089813
E-pasts: madara.sauleslejabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

RTU projekta koordinators RTU BIF BC Ūdens Pētniecības Laboratorijas vadošā pētniece Dr. sc. ing. Kristīna Tihomirova
Tālr. +371 26441368
E-pasts: kristina.tihomirovabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 05.05.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016