Rīgas Tehniskā universitāte

Informācija par projektu

logo_interreg.jpg logo_flagship.png

Informācija par projekta 1.sanāksmi Informācija par projekta 1.sanāksmi (latviski).
Informācija par projekta 1.sanāksmi Informācija par projekta 1.sanāksmi (angliski).

Projekts: INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts “Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai” - BEST, #R054, PVS ID 3315

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2017. līdz 30.09.2020. (36 mēneši)

Projekta vadošais partneris: City of Helsinki Environment Services, Finland

Projekta partneri:

 • Riga Technical University, Latvia
 • Tallinn University of Technology, Estonia
 • Estonian Waterworks Association, Estonia
 • Municipal water supply and sewerage company with limited liability (Leszno), Poland
 • Doruchow Municipality, Poland
 • John Nurminen Foundation, Finland
 • State Autonomous Institution of Kaliningrad region "Environmental Center "ECAT-Kaliningrad", Russia
 • Helsinki Region Environmental Services Authorithy, HSY, Finland
 • Põltsamaa Varahalduse limited company, Estonia
 • Limited company E-Piim Tootmine, Estonia
 • MUE "Vodokanal" of Gatchina City of Warsaw, Poland
 • Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Country Office Poland
 • LATVIJAS PIENS LTD, Latvia
 • Gdansk Water Foundation, Poland

Projekta kopējais budžets:
3 284 027 EUR, no tiem, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) budžeta daļa ir 2 675 751,82 EUR, RTU projekta budžets: 257 902 EUR.

Projekta mērķis:
Best projekta mērķis ir uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanas praksi, lai samazinātu notekūdeņu un bīstamo vielu noplūžu ietekmi uz reģionālajām ūdenstilpnēm un Baltijas jūru, paaugstinot publiskā un privātā sektora, kuru darbība saistās ar ūdens kvalitātes problēmām, kapacitāti.

Projekta aktivitātes ir saistītas ne tikai ar likumdošanas sistēmu salīdzināšanu partnervalstīs, svarīgāku piesārņojuma komponenšu noteikšanu un pielietojamu tehnoloģiju aprakstu apkopošanu, bet arī ar labāku tehnoloģisku risinājumu demonstrāciju izvelētas pilot vietās. Projekta laikā katras valsts ražošanas uzņēmumiem un pašvaldībām tiks organizēti informatīvi semināri, kas ļaus pilnveidot sadarbības sistēmu starp ražošanas uzņēmumiem, pašvaldībām un citām valsts pārvaldes institūcijām.

Projektu RTU īsteno:
RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultāte
Būvzinātnes centrs
Ūdens Pētniecības Laboratorija
http://www.wrl.bf.rtu.lv/
Facebook Ūdens Pētniecības Laboratorija

Projekta zinātniskā vadītāja RTU BIF BC Ūdens Pētniecības Laboratorijas vadošā pētniece Dr. sc. ing. Kristīna Tihomirova
Tālr. +371 26441368
E-pasts: kristina.tihomirovabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949rtu.lv

RTU projekta administratīvā vadītāja Arta Čakša-Lapsiņa
Tālr. +371 67089828
E-pasts: arta.caksa-lapsinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 28.04.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016