Rīgas Tehniskā universitāte

Informācija par projektu

logo_interreg.jpg Low Temp Logo

Projekts: LowTEMP: Zemas temperatūras centrālā apkure Baltijas jūras reģionam (LowTEMP: Low temperature district heating for the Baltic sea region)
Projektu finansiāli atbalsta INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma.

Projekta kopējais budžets: 3 770 000,00 EUR t.sk. RTU projekta budžeta daļa – 189 398,53 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 10.2017.–09.2020.

Projekta vadošais partneris: Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (IMP PAN), Polija

Projekta partneri:

 • Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
 • Vidzemes Plānošanas Reģions, Latvija
 • Gulbenes novada dome, Latvija
 • Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (IMP PAN), Polija
 • District Heating Enterprise Ltd. – OPEC Gdynia, Polija
 • Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus – Senftenberg, Vācija
 • ZEBAU – Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Vācija
 • AGFW | Energy Efficiency Association for Heating, Cooling and CHP, Vācija
 • Holbaek Municipality, Dānija
 • Gate 21, Dānija
 • Lejre Municipality, Dānija
 • Sustainable Business Hub (SBHub), Zviedrija
 • City of Malmö, Zviedrija
 • Thermopolis Ltd., Somija
 • District Heating Kurikka, Somija
 • Tartu Regional Energy Agency (TREA), Igaunija
 • Klaipeda University, Lietuva
 • Public Institution Housing Energy Efficiency Agency, Lietuva
 • ANO Energy Efficiency Centre (ANO EEC), Krievija

Projekta mērķis:
Projekts saistīts ar zemas temperatūras centrālās apkures sistēmu ieviešanu Baltijas jūras reģiona valstīs.

Projekta aktivitātes Projekta ietvaros plānots izstrādāt zemas temperatūras apkures ieviešanas stratēģiju, veikt tās testēšanu esošajās ēkās un siltumapgādes sistēmās, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku zināšanas un kapacitāti zemas temperatūras apkures jomā. Jaunajām siltumapgādes sistēmām plānoti mazāki siltuma zudumi, un tajās enerģijas ražošanai tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi un no atkritumiem iegūts kurināmais. Projekta ietvaros tiks īstenoti pilotprojekti vairākās pašvaldībās. Latvijā par pilotprojekta vietu izvēlēts Gulbenes novads.

Sagaidāmais rezultāts: Tiks izstrādāta zemas temperatūras apkures ieviešanas stratēģija, tās testēšana esošajās ēkās un siltumapgādes sistēmās un paaugstināta pašvaldību un darbinieku zināšanas un kapacitāte zemas temperatūras apkures jomā.

Projektu RTU īsteno:
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
https://videszinatne.rtu.lv/

RTU projekta zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing. asoc. profesors Francesco Romagnoli
E-pasts: francesco.romagnolibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949rtu.lv

Saites uz projekta galvenajām mājaslapām
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/lowtemp-112.html
http://www.lowtemp.eu/

Pēdējās izmaiņas 04.06.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018