Rīgas Tehniskā universitāte

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekti arrow „Fostering use of technical spaces in higher education” (“HEI MAKERS”)
Informācija par projektu

HEI MAKERS logo small.png eu_flag_co_funded.jpg

Projekta nosaukums: „Fostering use of technical spaces in higher education” (“HEI MAKERS”) (ERASMUS+ projekts Nr.2017-1-LT01-KA203-035231)

Projekta HEI MAKERS mērķis ir veicināt inovāciju un radošuma attīstību ciešā sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm un tehniskās koprades vietām, attīstot starpdisciplināru pieeju un inovatīvu pedagoģisko metožu izmantošanu, atvērtu resursu pieejamību formālajai un neformālajai izglītībai, kā arī veicinot labākas uzņēmējdarbības un jaunrades prasmes absolventu vidū.

HEI MAKERS starptautiskā projekta komanda:

  • Veicina sadarbību starp universitāšu un privātām tehniskās koprades vietām, kā arī ar citiem uzņēmumiem;
  • Veicina tehnoloģiski orientētu uzņēmējdarbību un tehnisko jaunradi, kā pamata kompetenci;
  • Sekmē inovatīvas pedagoģiskās metodes;
  • Paaugstina uz atvērtiem resursiem balstītas mācību iespējas;
  • Identificē kompetences, kas iegūtas, aktīvi mācoties tehniskās koprades vietās atbilstoši izstrādātām programmām;
  • Pārbauda iepriekšminēto sadarbības koncepciju un nodrošina rezultātu ilgtspēju;
  • Identificē un piesaista jaunus dalībniekus HEI MAKERS aktivitātēs.

HEI MAKERS iedrošinās arī citas augstākas izglītības iestādes uzsākt sadarbību ar tehniskām koprades vietām, kā arī pārdomāt savas studiju programmas, izmantot novatoriskas apmācību metodes un pievērst uzmanību XXI gadsimta darba tirgus izaicinājumiem. Projekta rezultātā tiks attīstītas jaunas mācību iespējas, praktiski pielietojot uzņēmējdarbības un prototipēšanas prasmes, kas var sekmēt jaunu pakalpojumu un produktu komercializāciju, piesaistīt potenciālos investorus, radīt globālus jaunuzņēmumus, tādējādi attīstot ekonomiku.

Projekta partneri: Sunrise Valley Science and Technology Park (Lietuva) – projekta koordinators, LinkMenų fabrikas at Vilnius Gediminas Technical University (Lietuva), Association of Technical Spaces (Lietuva), Inventya Ltd (Lielbritānija), SC Ludor Engineering SRL (Rumānija), University Politehnica of Bucharest (Rumānija), Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija).

HEI MAKERS projekts (No 2017-1-LT01-KA203-035231) tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Pēdējās izmaiņas 07.01.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018