Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekti arrow Zinātniskā konference «Sasniegumi bezvadu un optiskajos sakaros 2015»
Informācija par projektu

baltijas_vacijas_birojs.jpgProjekta nosaukums: Zinātniskā konference «Sasniegumi bezvadu un optiskajos sakaros 2015»

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes, Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte

Projekta norises laiks: 2015. gada 1. jūlijs – 15. decembris

Sadarbības partneri: Vismāras Augstskola (Vācija), Šauļu Universitāte (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiskā Universitāte (Igaunija), Madridas Tehniskā Universitāte (Spānija), Elektronikas un Datorzinātņu Institūts (Latvija), Institute of Electrical and Electronics Engineers, Latvijas nodaļa (Latvija).

Zinātniskā konference ir veltīta Latvijas Radio 90. gadadienai, kas tiek atzīmēta 1. novembrī. Telekomunikācijas spēlē aizvien pieaugošu lomu mūsu uz zināšanām balstītajā sabiedrībā. Lai apmierinātu augstās prasības pēc sakaru sistēmu caurlaides spējas un lietotāju mobilitāti aizvien vairāk tiek izmantotas optiskās un bezvadu sakaru sistēmas. Diemžēl optisko un bezvadu sakaru tematika ir vāji pārstāvēta zinātniskajās konferencēs, kas notiek Baltijas valstīs. Piedāvātā konference nodrošina iespēju zinātniekiem un inženieriem, kas strādā šajā jomā sanākt kopā un apmainīties ar idejām un interesēm.

Visiem projekta organizatoriem ir plaša pieredze un daudzi aktīvi zinātnieki, kas strādā optisko un bezvadu sakaru jomās. Tas nodrošinās kvalitatīvu recenzēšanas procesu, kas, savukārt, garantēs kvalitatīvas publikācijas un produktīvu dialogu. Zinātniskā konference sekmēs zināšanu pārnesi dažādās informācijas komunikācijas tehnoloģijas (ICT) nozarēs starp Latvijas un Vācijas partneriem. Ir daudzas sadarbības iespējas H2020 un citās programmās. IEEE Latvijas sekcijas tehniskais atbalsts, bezmaksas dalība un intensīva reklāmas kampaņa nodrošinās lielu skaitu dalībnieku un klausītāju.

Projekta ietvaros 2015. gada 5. un 6. novembrī RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes telpās norisināsies konferences rakstu prezentācija un diskusijas. Tiek aicināti dalībnieki no augstākās izglītības iestādēm, pētnieciskajām organizācijām un ražotājiem. Mērķauditorija ir zinātnieki, inženieri, uzņēmēji un studenti. Tiek plānots saņemt aptuveni 50 publikācijas, no kurām tiks akceptētas aptuveni 30. Turklāt, tiek plānoti apmēram 20 klausītāji bez publikācijām. Tādējādi, konference apkalpos aptuveni 50 apmeklētājus, 30 prezentācijas un aptuveni 30 publikācijas. Zinātnisko rakstu paplašinātās un uzlabotās versijas tiks publicētas grāmatā ar ISBN numuru. Konferences laikā ir ieplānotas speciālas prezentācijas no Andreas Ahrens, Jurģis Poriņš, Elmārs Beķeris, Gintautas Daunys, Mart Min.

Paredzamie projekta rezultāti ir jauni zinātniskie kontakti un uzlabota sadarbība paātrinās pētījumus svarīgās jomās, piemēram, optiskā MIMO, optiskajos sakaros un pārraides sistēmās. Konference ļaus veidot komandu, lai piedalītos ES programmās, piemēram, Horizon 2020. Iesaistītās pētniecības iestādes varētu apmainīties vēlāk doktorantūras un pēcdoktorantūras studentiem. Pārdomāts ar nepieciešamajiem rīkiem apgādāts publikāciju recenzēšanas process nodrošinās, ka tiks pieņemtas tikai augstas kvalitātes publikācijas. Publikāciju iekļaušana IEEE Xplore, SCOPUS un «Web of Science» nodrošinās augstu konferences rezultātu redzamību un citējamību. Grāmata ar paplašinātām zinātnisko rakstu versijām sekmēs konferences aun tās dalībnieku atpazīstamību, kā arī dos iespēju publicēt vairākus darbus ar detalizētiem rezultātiem.

Projekta norises vieta: RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Vismāras augstskola.

Kopējās projekta izmaksas: 3300 eiro, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojam pieprasītā summa 3300 eiro.

Projekta vadītājs: prof. Pēteris Misāns.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Adrese (korespondencei):

Rīga, Kaļķu iela 1,  LV-1658
Tālrunis/fakss: 29135489/ 67089295
E-pasts: peteris.misansbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Mājaslapa: http://rtuwo.org

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016