Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekti arrow Teorija un prakse aktuālās ģeomātikas šķērsgriezumā
Informācija par projektu

baltijas_vacijas_birojs.jpg Projekta nosaukums: «Teorija un prakse aktuālās ģeomātikas šķērsgriezumā» («TPŠ-Ģeomātika»)

Iesniedzējs: Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) Būvniecības fakultātes (BF) Ģeomātikas katedra.

Projekta norises laiks: 01.03.2012.–30.11.2012.

Projekts TPŠ-Ģeomātika tiek īstenots savstarpējas sadarbības ietvaros starp RTU BF un Karlsrūes Augstskolu (HsKA). Profesionālās lekcijas un vingrinājumi par HsKA jomām - ģeosensoru tīkli un ģeomonitorings - paredzēti ģeomātikas, būvniecības un ģeozinātņu studentiem, kā arī pārstāvjiem un ekspertiem no profesionālās prakses (ģeomātikas un ēku uzraudzības inženierbirojiem, ģeozinātniekiem, GNSS pakalpojumu izplatītājiem, politiķiem, katastrofu aizsardzības iestāžu un apdrošināšanas pārstāvjiem, ģeomonitoringa sistēmu programmatūras un aparatūras izstrādātājiem), kā arī pēcdiploma studentiem. Klausītāji iepazīs visu ģeomonitoringa ķēdi (datu ieguve/komuni¬kācija, sensoru datu matemātiskā modelēšana, uz WebĢIS bāzes balstīta atskaišu veidošana un trauksmes menedžements) ģeosensoru tīklos. Ar lekcijām un praktiskiem vingrinājumiem, izmantojot HsKA izstrādātās sistēmas MONIKA (www.monika.ag) – kas piemērota valsts GNSS tīkliem, ģeodinamiskajām problēmām, kā arī vietēju objektu (piem., lielu būvlaukumu) iesaistei un GOCA (www.goca.info) – kas piemērota lokālajam un reģionālajam hibrīdajam GNSS/TPS lauka un iekštelpu monitoringam (piem., ēkas, dambji, nogāzes, tuneļi) un ar ko noslēdzas ģeomonitoringa praktiskās realizācijas pilnais spektrs.

Datu ieguvi un modelēšanu ar dažādām mērierīcēm ģeosensoru tīklos (ģeoinformātika), globālu atskaites sistēmu veidošanu un pilnveidošanu (ģeodēzija), lokālo un reģionālo objektu un telpas piesaistes izveidi un dokumentāciju (inženierģeodēzija, GNSS pakalpojumi, navigācija, kadastru, datu analīze, ĢIS), kā arī ģeomonitoringa metodes (distanciālā zondēšana, fotogrammetrija, ģeodēziskais monitorings) saturošajai ģeomātikai modernajā sabiedrībā ir aizvien augstāka un starpdisciplināri aizvien svarīgāka vērtība. Tā 80% plānojumu un politisko lēmumu prasa ģeomātikas īstenotu piesaisti telpai. Ģeomātika ir vilcējspēks attiecībā pret iepriekš minētajām telpas informācijas komponentēm, ko var lasīt arī Eiropas Savienības 2007. gada INSPIRE Direktīvā (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) par ģeotelpiskās informācijas pārvaldību visas sabiedrības interesēs. 

RTU vieslekcijas HsKA notiks Ģeomātikas maģistra programmas (MSc) dažādu izglītības pasākumu ietvaros. Kā ģeomātikas tēmas izraudzītas Latvijas kompetences jomas ģeodēziskie pamattīkli, ģeodēziskās kosmiskās metodes (GNSS, SLR, VLBI), kā arī fotogrammetrija. Uz šīm lekcijām un semināriem šeit tiks ielūgti dalībnieki no profesionālās prakses ārpus augstskolas.

Pealizējamā projekta «TPŠ-Ģeomātika» aktivitātes atļauj apmaiņu, tālāku attīstību un tehnoloģiju pārņemšanu partneru izvēlētajās ģeomātikas kodola kompetences jomās. Baltijas-Vācijas augstskolu biroja apstiprinātais projekts pie tam dod arī impulsus attīstībai nākotnē plašākā lokā izpētes un apmācības jomās, kā arī sadarbībā ar ekonomiku un rūpniecību ģeomātikas jomā.

Projekta mērķis: Pilnveidot un attīstīt pasniedzēju zināšanas un pieredzi, intensificējot savstarpējo sadarbību teorētisko jautājumu izpētē un apmācībā. Ģeomātikas šķērsgriezuma fokusā ir ģeosensoru tīklu un datu komunikāciju, ģeomonitoringa un ģeodinamikas, ģeodēzisko pamattīklu un kosmisko metožu, kā arī fotogrammetrijas disciplīnas. Norisināsies vispārīgi ģeomātikas informācijas pasākumi, lai informētu plašu sabiedrību (t. i. studentus, skolotājus un pasniedzējus, saistītās tehniskās nozares, IT un vēl citām ģeomātikas jomām, kā arī lēmumu pieņēmējus un politiķus) par kopainu profesijā, tās sabiedrisko nozīmi, ģeomātikas zinātnes, izpētes un attīstības profilu, kā arī pielietojuma jomām teorijā un praksē.

Projekta norises vieta: RTU BF un Karlsrūes Augstskola (HSKA) – Lietišķo zinātņu universitātes Ģeomātikas fakultātē un Lietišķo pētījumu institūtā (IAF).

Kopējās projekta izmaksas: 5000 eiro, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojam pieprasītā summa 5000 eiro.

Projekta vadītājs: Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis.

Partneri Vācijā: Karlsrūes Augstskola (HSKA) – Lietišķo zinātņu universitāte Ģeomātikas fakultāte un Lietišķo pētījumu institūts (IAF) Moltekstraße 30, D-76133 Karlsruhe, Germany
http://www.hs-karlsruhe.de/fakultaeten/geomatik.html

Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.

Adrese (korespondencei):
Rīga, Āzenes iela 16/20–238A , LV-1048
Tālrunis/fakss: 67089287; 67089235
E-pasts: janis.kaminskisbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Mājaslapa: http://bf.rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 30.03.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016