Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekti arrow Konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas metožu izstrāde
Informācija par projektu

baltijas_vacijas_birojs.jpg

Projekta nosaukums: «Konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas metožu izstrāde»

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūts

Projekta norises laiks: 2012. gada1. jūlijs–15. decembris

Sadarbības partneris: Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūts (Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik)

Projekta mērķis ir pilnveidot un attīstīt sadarbību starp Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta un Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta (ILK) zinātniekiem konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas metožu izstrādē un pētniecībā, veicināt ilgtspējīgu studentu un jauno zinātnieku apmaiņu, informācijas izplatīšanu sabiedrībā, kā arī tehnoloģiju un zināšanu pārnesi starp projektā iesaistītajām valstīm. Projekta ietvaros Latvijas un Vācijas zinātnieki dalīsies pieredzē un zināšanās par konstrukciju veselības monitoringa un bojājuma identifikācijas metožu izstrādi, pētniecību un pielietojumu dažādās inženierbūvēs.

Civilo, transporta un avio kosmisko konstrukciju veselības monitorings un bojājumu identifikācija ir kļuvuši par svarīgiem aspektiem konstrukciju drošības un stiprības nodrošināšanai ekspluatācijas laikā. Tādejādi Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta un Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta zinātnieku izstrādātie risinājumi un zināšanas šajā jomā var būt noderīgas ne tikai projektā iesaistītajiem partneriem, bet arī dažādu nozaru speciālistiem un studentiem gan Latvijā, gan Vācijā.

Viena no projekta aktivitātēm bija Dr. Sandra Ručevska vieslekcija un seminārs Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūtā par Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta izstrādātajiem konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu identifikācijas risinājumiem un to pielietojuma jomām.  Vieslekcija notika 2012. gada 21. augustā DTU ILK telpās. Tāpat projekta ietvaros 2012. gada 23. novembrī RTU Būvniecības fakultātes telpās notika arī Vācijas zinātnieku vieslekcija un seminārs Latvijā.

Projekta ietvaros gan Latvijā, gan Vācijā tika veikts arī abu projektā iesaistīto partneru kopīgs zinātniski pētnieciskais darbs. Latvijā darbs pie konstrukciju veselības monitoringa un bojājumu noteikšanas metožu izstrādes tika veikts visa projekta īstenošanas laikā. Kā viena no aktivitātēm 2012. gada novembrī bija divu nedēļu gara Latvijas zinātnieka vizīte Drēzdenes Tehniskajā universitātē, lai veiktu pētījumus, izmantojot Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta infrastruktūru un eksperimentālo iekārtu kompleksu. Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti tiks prezentēti 2012. gada 10. decembrī DTU. Izmantojot iegūtos rezultātus, ir sagatavotas tēzes kopīgam zinātniskam ziņojumam «Experimental and Numerical Investigation of the Damage-Dependent Vibration Behaviour of Textile Reinforced Composite Structures», kas ir pieteikts un apstiprināts darba kārtībā starptautiskā konferencē «International Conference on Structural Engineering Dynamics» (ICEDyn 2013), kas notiks 2013. gada jūnijā Portugālē. Tiks sagatavoti materiāli kopīgai publikācijai konferences rakstu krājumā un starptautiskā zinātniskā izdevumā «Shock and Vibration Journal». Sagaidāms, ka projekta ietvaros pilnveidotā sadarbība starp Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta un Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta zinātniekiem veicinās turpmāku kopīgu starptautisku projektu sagatavošanu un īstenošanu.

Projekta norises vieta: RTU MKI un Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūts.

Kopējās projekta izmaksas: 7000 eiro, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojam pieprasītā summa 5000 eiro, Drēzdenes Tehniskās universitātes Vieglo konstrukciju un polimēru tehnoloģiju institūta līdzfinansējums 2000 eiro.

Projekta vadītājs: Dr. sc. ing. Sandris Ručevskis.

Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.

Adrese (korespondencei):
Rīga, Kaļķu iela 1,  LV-1658
Tālrunis/fakss: 29282562/67089254
E-pasts: sandris_rbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 bf.rtu.lv
Mājaslapa: http://www.ims.rtu.lv/ 

Pēdējās izmaiņas 29.11.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016