Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu
Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekti arrow Virtuālas Realitātes un Digitālas Inženierijas risinājumu virzīšana Baltijas valstīs
Informācija par projektu

baltijas_vacijas_birojs.jpg

Projekta nosaukums: «Virtuālas Realitātes un Digitālas Inženierijas risinājumu virzīšana Baltijas valstīs»

Projekta  īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Lietišķo datorsistēmu institūts (LDI).

Projekta norises laiks: 2012. gads 1. jūlijs–15. decembris.

Sadarbības partneris: Fraunhoferas IFF Institūts Magdeburga (Vācija).

Projekta mērķis: Veicināt inženierzinātņu speciālistu sagatavošanu Baltijas Valstīs, izmantojot Virtuālas realitātes un Digitālas inženierijas inovāciju risinājumus.

Projekta mērķa grupas: Baltijas valstu tehnisko augstskolu studenti un uzņēmumi, kuros strādā inženierzinātņu speciālisti.

Projekta pamatā ir trīs projektu rezultāti:

  • DeBaVar_Net: Vācijas – Baltijas Kompetences tīkls Virtuālās realitātes inovāciju produktu un servisu atbalstam (projekts tika finansēts no BMBF līdzekļiem – Izglītības un Zinātnes Federatīvā ministrija);
  • BONITA: Baltijas jūras reģiona INTERREG programmas projekts «Baltijas jūras transreģionālais tīkls informācijas tehnoloģiju inovatīvu risinājumu virzīšanai»;
  • Latvijas Zinātnes Padomes grants (virziens –  Lietišķās programmatūras izstrāde).

Projekta aktivitātes un plānotie rezultāti:

  • demonstrācijas programmatūras adaptēšana Baltijas tirgu apstākļiem un to instalēšana RTU BONITA māzas izstādes (showroom) telpās;
  • sadarbības līguma sagatavošana starp Fraunhofera IFF un RTU digitālās inženierijas jomā;
  • starptautiskā semināra (workshop) organizēšana: 3rd International Workshop on Intelligent Educational Systems and Technology-Enhanced Learning (INTEL-EDU 2012). Pirmais INTEL –EDU seminārs tika organizēts Starptautiskas konferences «13th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems» (ADBIS 2009) ietvaros, otrais – Starptautiskās konferences «10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research» (BIR 2011) ietvaros. Trešais seminārs tiks organizēts, kā RTU starptautiskās konferences sastāvdaļa un tiks veltīta RTU 150. gadadienai. Galvena referātu uzmanība tiks pievērsta digitālās inženierijas metožu pielietošanai izglītībā un uzņēmumu darbībā.

Pasākuma mājaslapa.

Projekta vadītājs: prof., Dr. habil. sc. ing. Leonīds Novickis

Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.

Adrese (korespondencei):
Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1658,
Tālrunis: 67089572, 29514066
E-pasti: lnovickisbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 gmail.com, leonids.novickisbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Mājaslapa: www.cs.rtu.lv/astf/ldppg

Pēdējās izmaiņas 17.07.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016