Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekti arrow Dažādu pētīšanas metožu pielietojumu izvērtējums aptverošai biomateriālu raksturošanai
Informācija par projektu

baltijas_vacijas_birojs.jpgProjekta nosaukums: «Dažādu pētīšanas metožu pielietojumu izvērtējums aptverošai biomateriālu raksturošanai»

Iesniedzējs: Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) Rīgas Biomateriālu Inovāciju un attīstības centrs (RBIAC).

Projekta norises laiks: 01.07.2011.–15.12.2011.

Projekts balstīts uz zināšanu un pieredzes apmaiņu starp RTU RBIAC un Rostokas Universitātes pētniekiem. Projekta ietvaros Latvijas un Vācijas zinātnieki dalīsies pieredzē un zināšanās par implantu materiālu pētniecību un implantu izmantošanu medicīnā. Process no implanta izgatavošanas brīža līdz tā ieviešanai medicīnā ir ne tikai ļoti laikietilpīgs, bet ir nepieciešami arī zinoši un profesionāli pētnieki tādās jomās kā ķīmija, materiālzinātne, šūnu bioloģija, medicīna u. c. Nepieciešamas plašas zināšanas, lai iegūtu efektīvu un ilgtspējīgu rezultātu, kas būtu gan medicīniski efektīvākais, gan finansiāli izdevīgākais. Līdz ar to zināšanas par implantu materiāliem un to pētniecību ir noderīgas dažādu nozaru speciālistiem un studentiem Latvijā. Projekta mērķa grupa galvenokārt ir zinātnieki un studenti no RTU RBIAC, Latvijas Univeristātes Biomedicīnas studiju un pētniecības centra, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes u. c. institūcijām. Sekojoši viena no projekta aktivitātēm ir Vācijas zinātnieku vieslekcija Latvijā, kurā sadarbības partneri dalīsies savā pieredzē un zināšanās par implantu ģeometrijas ietekmi uz šūnām, kā arī biosistēmu – materiālu mijiedarbību, šūnu augšanas mehānismiem, plazmas izmantošanu in vitro pētījumos, dažādu biomateriālu virsmu pētniecību u. c. Projektu plānots realizēt no 2011. gada jūlija līdz 2011. gada decembrim, savukārt vieslekcija plānota 2011. gada oktobrī RTU RBIAC telpās. Paralēli vieslekcijai Vācijas partneri tiks iepazīstināti ar galvenajiem implantu pētniecības virzieniem un izmantotajām metodēm Latvijā. Šīs aktivitātes ietvaros plānots sagatavot informatīvos materiālus un nodrošināt iespēju arī citām institūcijām iepazīties ar RBIAC darbu un sadarbības iespējām.   

Kā otra galvenā projekta aktivitāte plānota Latvijas zinātnieku vizīte Vācijā, lai iepazītos ar Rostokas Universitātes izmantotajām implantu pētniecības metodēm (konfokālo mikroskopiju, plūsmas citometriju, plazmas tehnoloģiju izmantošanu in vitro pētījumos), iekārtām utt.  Dodoties uz Vāciju, tiks likts pamats jaunu pētniecības virzienu attīstībai Latvijā, kā arī iespējamai zinātniskai sadarbībai ar Vācijas partneriem. Abām pusēm iepazīstoties ar pieejamām tehnoloģijām un pētīšanas metodēm, turpmāk būs iespējams ātrāk un efektīvāk izstrādāt zinātnisko eksperimentu gaitu un iegūt praksē pielietojamu rezultātu. Šis projekts ir pirmais solis turpmāku starptautisku projektu kopīgai veikšanai un rezultatīvas sadarbības uzsākšanai implantu pētniecības jomā.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir pilnveidot un attīstīt Latvijas zinātnieku un studentu zināšanas par biomateriālu izmantošanu implantiem, kā arī dalīties pieredzē ar sadarbības partneriem implantu izgatavošanā un pētniecībā. 

Projekta norises vieta: RTU RBIAC un Rostokas Universitātes, Medicīnas un Bioloģijas fakultātes.

Kopējās projekta izmaksas: 7740 eiro, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojam pieprasītā summa 4740 eiro, līdzfinansējums 3000 eiro.

Projekta vadītājs: Dr. sc. ing. Jānis Ločs.

Partneri Vācijā: Universität Rostock, Medizinische Fakultät, Institut für Biowissenschaften; Schillingallee 69, 18057 Rostock, Germany

Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.

Adrese (korespondencei):
Rīga, Pulka iela 3/3, LV-1007
Tālrunis/fakss: 6708905; 67089619
E-pasts: rbiacbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Mājaslapa: http://rbiac.rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 02.08.2011.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016