Rīgas Tehniskā universitāte - Aktuālie Mūžizglītības programmas projekti
«Excellence next»

Projekta E-xcellence aktualitātes Projekta «Excellence next» aktualitātes

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir kļuvusi par sadarbības partneri e-studiju kvalitātes vērtēšanai veltīta ES projekta «E-xcellence NEXT» īstenošanā. Projektā paredzēts veikt RTU e-studiju sistēmas pašvērtējumu pēc Eiropas Tālmācības Universitāšu apvienības piedāvātās Quick Scan metodikas un kopā ar ārvalstu ekspertiem izstrādāt priekšlikumus turpmākajam sistēmas pilnveides procesam.

e-xcellence.png

Projektu «E-xcellence NEXT» atbalsta ES Mūžizglītības programma. Projektu vada Eiropas Tālmācības Universitāšu apvienība (European Association of Distance Teaching Universities – EADTU).

muzizglitibas_logo_150px.pngRTU e-studiju sistēmas pašnovērtējuma veikšanai un uzlabojumu priekšlikumu izstrādei tiek veidota komanda, kurā tiks uzaicināti RTU darbinieki un studenti, kā arī tiks iesaistīti arī divi ārzemju eksperti no Lielbritānijas Atklātās universitātes un Oulu Universitātes, Somijā. RTU e-studiju sistēmas pašnovērtējuma procesu plānots organizēt 2011./2012. akadēmiskā gada rudens semestrī. Ja pašnovērtējuma procesā tiks pierādīts, ka RTU e-studiju sistēma atbilst prasībām, RTU tiks piešķirta EADTU e-studiju Izcilības Zīme (The E-xcellence Associates label).

Pēc pašnovērtējuma plānots organizēt divu dienu semināru, kurā piedalīsies RTU speciālisti, ārzemju eksperti un Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) eksperti.

«Izglītības kvalitāte ir aktuāla tēma ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā un citur pasaulē. Daudzās valstīs, arī Latvijā, augstākajā izglītībā kvalitātes nodrošināšana tiek realizēta ar studiju programmu un augstākās izglītības iestāžu akreditācijas mehānismu. Līdz ar e-studiju plašu ieviešanu universitātēs un augstskolās, aktuāls kļūst jautājums par to, kā vērtēt šādas izglītības formas kvalitāti. Ir patīkami apzināties, ka RTU jau ir labi panākumi kvalitatīvas e-studiju sistēmas izveidē un attīstībā un ka mēs esam sasnieguši labāko Eiropas valstu universitāšu līmeni,» atzīst profesors Ilmārs Slaidiņš.

Līdz šim notikušas divas projekta sanāksmes – Lēvenē (Beļģijā) 2011. gada janvārī, kur RTU pārstāvēja profesors Ilmārs Slaidiņš, un Parīzē (Francijā) 2011. gada jūnijā, kur RTU pārstāvēja mācību prorektors profesors Uldis Sukovskis. 

Papildinformāciju par projektu: ilmars.slaidinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv un projekta mājaslapā.

Šo projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. 

Šis materiāls atspoguļo tikai tā autora viedokli un Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šeit atspoguļoto informāciju un jebkādu tās izmantošanu. 

Pēdējās izmaiņas 21.12.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016