Rīgas Tehniskā universitāte - Aktuālie Mūžizglītības programmas projekti
Eiropas centrs studentu projektu/prakšu izcilībai (PRAXIS)

praxis_picture.jpg

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopš 2011. gada 1. oktobra ir kļuvusi par sadarbības partneri Erasmus Akadēmiskā tīkla projektā PRAXIS. Projekta pilnais nosaukums ir «Eiropas centrs studentu projektu/prakšu izcilībai». Tajā jau piedalās 50 partneri no 27 ES dalībvalstīm un dalībnieku skaits vēl pieaug. Projektu vada Porto Politehniskais institūts.

Projekta mērķis ir izveidot sadarbības tīklu un portālu, kurā studentiem atrodami kursi praksei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, kā arī firmu piedāvājumi prakses vietām/projektiem. Industrijai ir nepieciešami prasmīgi inženieri, taču augstskolu piedāvātās studiju programmas ne vienmēr atbilst šīm prasībām. Mūsdienās līdzās teorētiskajām zināšanām izvēlētajā sfērā ir nepieciešams apgūt arī sociālās prasmes, tādas kā komunikācija un sadarbība, darbs komandā, radošās domāšanas metodes, projektu vadība u. c., kas ir ļoti nepieciešamas inženieru profesijās.

Līdz šim notikušas divas projekta sanāksmes – Porto (Portugālē) 2011. gada novembrī, kur RTU pārstāvēja profesors Ilmārs Slaidiņš un Karjeras centra vadītāja Una Vorma. Otrajā projekta sanāksmē Turku (Somijā) 2012. gada maijā piedalījās  profesors Ilmārs Slaidiņš un Karjeras centra projektu vadītāja Madara Lāce.

Pirmā projekta konference notiks Vroclavā (Polijā) 2012. gada septembrī. Ikviens interesents ir laipni aicināts apmeklēt PRAXIS un Vroclavas Tehniskās universitātes rīkoto konferenci 6. un 7. septembrī par augstākās izglītības nozari, ietverot jautājumus par prakšu un projektu nozīmīgumu.

Detalizētu informāciju par projektu var saņemt projekta mājaslapā un no profesora Ilmāra Slaidiņa (ilmars.slaidinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv).

Šo projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.

Šis materiāls atspoguļo tikai tā autora viedokli un Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šeit atspoguļoto informāciju un jebkādu tās izmantošanu.

Vairāk par projektu lasiet šī projekta mājaslapā www.praxisnetwork.eu

Pēdējās izmaiņas 21.12.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016