Rīgas Tehniskā universitāte - Aktuālie Mūžizglītības programmas projekti
Leonardo Da Vinci Inovāciju pārnese

Leonardo Da Vinci Inovāciju pārneses projektsmuzizglitiba_leonardo.jpg
YOUNG LEADERS: «Developing and enhancing leadership skills for young managers in times of crisis: an innovative training package for European young professionals»

LLP-LdV-ToI-12-CY-1671210

Projekta uzsākšanas sanāksme
2012. gada 15. un 16. novembrī GrantXpert Consulting (Kipra) veiksmīgi novadīja pirmo projekta uzsākšanas sanāksmi projektam: YOUNG LEADERS: «Developing and enhancing leadership skills for young managers in times of crisis: an innovative training package for European young professionals».  Projekta sanāksme notika Elias Beach Hotel Limasolā un  par sanāksmes organizēšanu tika saņemtas pozitīvas atsauksmes. Sanāksme nodrošināja iespējas projekta partneriem tikties, iepazīties un nodibināt kontaktus projekta turpmākai realizēšanai. Programmā iesaistītie partneri ir profesionāli savā jomā un tas palīdzēs nodrošināt projekta veiksmīgu realizāciju.

Leonardo Da Vinci Inovāciju pārneses projektu grupā pieteiktā projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu personības attīstības paketi jauniem biznesa līderiem – JBL (ar JBL projektā saprot jauniešus, kuriem ir mazāk nekā 5 gadu darba pieredze un tie vēlas attīstīt savas līderības un vadības prasmes tā, lai varētu pretendēt uz augstākās vadības amata pozīcijām) un piemērot to visā Eiropas Savienībā.

Mūsdienu dinamiskajā vidē uzņēmumi bieži saskaras ar neparedzētām izmaiņām, līdz ar to savlaicīgas investīcijas jauniešu apmācībā un sagatavošanā darba tirgus izaicinājumiem var palīdzēt izvairīties no neparedzētiem izaicinājumiem. Projekts Young Leaders nodrošinās profesionālo iemaņu atpazīšanu un attīstīšanu, kā arī jauno līderu veiksmīgāku sagatavošanu darba tirgum, to veicot individuāli, vai piesaistot mūžizglītības attīstības speciālistus. 

Projekta partneri ir:
P0: GrantXpert Consulting Kiprā (Projekta pieteicējs un sanāksmes organizētājs)
P1: Department of Communication, Media and Culture, Panteion University Grieķijā
P2: Dias Publishing Group Kiprā
P3: Kaunas University of Technology Lietuvā (akronīms KTU)
P4: National Association of Small and Medium size Business Bulgārijā (akronīms NASMB)
P5: Institute for socio-scientific consultancy Vācijā (akronīms ISOB)
P6: Riga Technical University Latvijā (akronīms RTU)

Inovācijas adaptācijas valstis (CY, LT, LV, BG)  nodrošinās JBL lokālo vajadzību izzināšanu, atlasīs projekta dalībniekus, trenēs tos un nodrošinās zināšanu pārnesi projekta laikā. Panteion University (P1) būs atbildīga par inovāciju pārnesi (ToI), sagatavojot projekta izglītojošos materiālus, bet visi partneri nodrošinās šo materiālu adaptāciju projekta partnervalstīs. GrantXpert Consulting (P0) ir jānodrošina projekta realizācija, līdz ar to uzņēmums nodrošinās projekta izpildes un finansiālo uzraudzību. Savukārt ISOB (P5) pilda iekšējā auditora funkcijas.

Projekta realizācijas rezultātā konsorcija partneri plāno stimulēt bezdarba līmeņa samazināšanos jauno līderu vidū un 5–10 gadu laikā attīstīt nepārprotamus jaunos līderus Eiropā, kas nodrošinātu vispārēju konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekta izpilde ilgums ir 24 mēneši (2012. gada oktobris–2014. gada septembris).

Pēdējās izmaiņas 20.12.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016