Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - «Starptautiskais biznesa inkubatoru tīkls» («<i>IBI Net</i>»)

-->
Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Īstenotie INTERREG projekti arrow «Starptautiskais biznesa inkubatoru tīkls»
«Starptautiskais biznesa inkubatoru tīkls» («IBI Net»)

ibi-net-logo-full_transparent.gif

eu_bsr_with_reference_full.jpg


Baltijas jūras reģiona (BJR) programma 2007.–2013. gadam  

Projekts Nr. 35 «STARPTAUTISKAIS BIZNESA INKUBATORU TĪKLS»
IBI Net»)

Vadošais partneris:
Rīgas plānošanas reģions (Latvija)

Partneri:
LATVIJA: Rīgas Tehniskā universitāte
ZVIEDRIJA: Teknikdalen Fonds
POLIJA: Elblagas pilsētas pašvaldība
VĀCIJA: Rietumpomerānijas Tehnoloģiju centrs
NORVĒĢIJA: Hedmarkas Inovāciju centrs
BALTKRIEVIJA:  Zinātniski tehnoloģiskais parks BNTU «Metolit»

Asociētais partneris:
KRIEVIJA: Ļeņingradas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Projekta ilgums: 30 mēneši
Projekta ieviešanas laiks: 2009. gada decembris–2012. gada jūnijs

Projekta kopējais budžets: Projektu līdzfinansē BJR Programma 2007.–2013.gadam un tā kopējais budžets ir  677 050 EUR, t. sk.,

 • Eiropas Reģionālais attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums: 507 800 EUR
 • Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) līdzfinansējums: 100 450 EUR
 • Norvēģijas partnera līdzfinansējums 68 800 EUR

Projekta mērķis: izveidot un stiprināt starpvalstu biznesa inkubatoru sadarbības tīklu Baltijas jūras reģionā, radot pamatu pastāvīgai informācijas, zināšanu un pieredzes apmaiņai darbā ar uzņēmumiem ar mērķi veicināt inovatīvu un eksportspējīgu uzņēmumu veidošanos programmas teritorijā.

Projekta aktivitātes:

 • izpēte un rekomendāciju izstrāde par biznesa inkubatoru attīstības un starpvalstu sadarbības virzieniem, lai nodrošinātu tādu pakalpojumu sniegšanu, kas veicina inovatīvu, uz eksportu orientētu jaunu uzņēmumu veidošanos;
 • biznesa inkubatoru sadarbības un attīstības rekomendāciju izstrāde ar mērķi radīt atvērtu un uz inovācijām virzītu uzņēmējdarbības atbalsta vidi Baltijas jūras reģionā;
 • biznesa inkubatoru tīkla – IBI Net izveide, apvienojot inkubatorus Baltijas jūras reģionā un nodrošinot starptautisku sadarbību starp vadības un uzņēmējdarbības atbalsta struktūrām pieredzes apmaiņai un labās prakses piemēru pārņemšanai citam no cita;  
 • biznesa inkubatoru darbības ilgtspējas priekšnosacījumu izpēte un to ieviešana, it īpaši jomās, kas skar biznesa inkubatoru finansēšanas mehānismus;
 • biznesa inkubatoru kapacitātes attīstības pasākumi, apmācot speciālistus dažādu biznesa atbalsta instrumentu pielietošanā, lai veicinātu inovatīvu un eksportspējīgu uzņēmumu attīstību;
 • finansiāli ilgtspējīga darbības mehānisma izstrāde biznesa inkubatoru attīstībai Baltijas jūras reģionā.   

Projekta plānotie rezultāti:

 • Baltijas jūras reģionā izveidots starptautisks biznesa inkubatoru tīkls – IBI Net, kas izmanto sadarbības tīkla partneru informatīvo bāzi un ekspertīzi, lai sniegtu kvalitatīvus un efektīvus pakalpojumus inovatīviem un uz eksportu orientētiem uzņēmumiem visā Baltijas jūras reģiona teritorijā.
 • stiprināta biznesa inkubatoru vadības un darbinieku zināšanas un prasmes par mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, it īpaši jomās, kas skar atbalsta sniegšanu uzņēmumiem sadarbības kontaktu izveidē, jaunu tirgu apgūšanā un uzņēmumu stratēģiskā attīstībā Baltijas jūras reģiona teritorijā, it īpaši izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas.
 • veikta priekšizpēte un izstrādāti scenāriji finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai biznesa inkubatoru pakalpojumiem Baltijas jūras reģionā,  
 • izveidots IBI Net portāls, kurā pieejama informācija par uzņēmējdarbības iespējām Baltijas jūras reģionā, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem,
 • veicināta sadarbība starp biznesa inkubatoriem un uzņēmējiem Baltijas jūras reģionā.

IBI Net kopsavilkums ENG IBI Net kopsavilkums ENG 196.91 Kb

IBI Net KickOffMeeting LV IBI Net KickOffMeeting LV 126.38 Kb

IBI Net KickOffMeeting ENG IBI Net KickOffMeeting ENG 164.38 Kb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation EMAU Transfer Management IBI Net Greifswald August 2010 Presentation EMAU Transfer Management 1.53 Mb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation WFG IBI Net Greifswald August 2010 Presentation WFG 1.06 Mb

IBI Net Greifswald August 2010 Minutes IBI Net Greifswald August 2010 Minutes 300.71 Kb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation ADT IBI Net Greifswald August 2010 Presentation ADT 468.54 Kb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation DISKE IBI Net Greifswald August 2010 Presentation DISKE 890.32 Kb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation Technology Center Technostart UPMV IBI Net Greifswald August 2010 Presentation Technology Center Technostart UPMV 757.00 Kb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation UniGreifswald IBI Net Greifswald August 2010 Presentation UniGreifswald 39.41 Kb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation Eunop IBI Net Greifswald August 2010 Presentation Eunop 631.91 Kb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation Municipality HGW IBI Net Greifswald August 2010 Presentation Municipality HGW 4.34 Mb

IBI Net Greifswald August 2010 Presentation TZV IBI Net Greifswald August 2010 Presentation TZV 356.39 Kb

IBINet Greifswald August 2010 PSC Minutes IBINet Greifswald August 2010 PSC Minutes 126.54 Kb  

Papildu informācija:
Rihards Zariņš,
Rīgas Tehniskās universitātes
Stratēģiskās attīstības departamenta
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītājs
Tālr.: +371 67089620
Mob.: +371 29226060
E-pasts: rihards.zarinsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Baiba Endzele,
Rīgas Tehniskās universitātes
Stratēģiskās attīstības departamenta
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67089620
Mob.: +371 29205206
E-pasts: baiba.endzelebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 19.05.2011.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016