Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - «Baltijas Jūras reģiona inovāciju atbalsta centri» («<i>BaSIC</i>»)

-->
Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Īstenotie INTERREG projekti arrow «Baltijas Jūras reģiona inovāciju atbalsta centri»
«Baltijas Jūras reģiona inovāciju atbalsta centri» («BaSIC»)

sad_projekts2.jpg

 

Projekta «BaSIC» noslēguma konference – 09.11.2011, Berlīne, Vācija

RTU Stratēģiskās attīstības departaments informē, ka šā gada 9. novembrī Berlīnē, Vācijā, notiks Baltijas jūras reģiona programmas 2007.–2013. gadam projekta «Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centri» (BaSIC) noslēguma konference «Tirgus atvēršana inovatīvajiem uzņēmumiem».

Pēc vairāk kā trīs gadu veiksmīgas sadarbības partneri no deviņiem Baltijas jūras galvaspilsētu reģioniem noslēguma konferencē prezentēs galvenos projekta rezultātus – kā harmonizēt un padarīt atvērtāku Baltijas jūras reģiona tirgu inovatīviem uzņēmumiem.

Projekta partneru sadarbības rezultātā ir noskaidrots, ka, lai veicinātu mazo un vidēju uzņēmumu attīstību un internacionalizāciju, ir nepieciešams nodrošināt kopēja tirgus attīstību, kontaktu biržu un apmācību pasākumu organizēšanu, kā arī vienveidīgas informācijas par Baltijas jūras reģiona tirgus iespējām nodrošināšanu no Baltijas jūras reģiona valstu lielpilsētu, uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju un zinātnes un tehnoloģiju parku puses. Daudzie vērtīgi risinājumi iepriekš minētajās jomās, kā arī projekta ietvaros izveidoto reģionālo tirgus piekļuves punktu (Market Access Points) darbības principi un piedāvātie pakalpojumi tiks prezentēti noslēguma konferences laikā.

Jāatzīmē, ka bieži vien praktiski risinājumi bez politiska atbalsta ir maz efektīvi, līdz ar ko BaSIC partneri ir izstrādājuši un konferences laikā prezentēs politiskas rekomendācijas Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības vides un uzņēmumu atbalsta pakalpojumu harmonizēšanai ar mērķi veicināt ne tikai uzņēmējdarbības, bet arī visa reģiona attīstību.

Uzreiz pēc noslēguma konferences – 10. novembrī  Vācijas vadošajā zinātnes un tehnoloģiju parkā Adlershofā (Berlin Adlershof) notiks Starptautiskās zinātnes parku asociācijas Eiropas nodaļas rīkotais seminārs «Zinātnes parku sasniegumu vērtēšana un veicināšana» (IASP European Division Workshop «Measuring&Improving the Performance of Science Parks»), kura ietvaros tiks diskutēts par zinātnes un tehnoloģiju parku darbības rezultātu vērtēšanu un uzlabošanu un to ietekmi uz reģionu ekonomisku attīstību kopumā.

BaSIC – Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centri ir Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas līdzfinansētais projekts, kurš aptver 9 Baltijas jūras galvaspilsētu reģionus un kura mērķis ir izveidot vienotu un saskaņotu darba vidi strauji augošam inovatīvajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem visā Baltijas jūras reģionā.

Projekta īstenošana uzsākta 2009. gada janvārī un to plānots pabeigt 2012. gada janvārī. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonda Baltijas jūras reģiona programma 2007.–2013. gadam un projekta kopējais budžets ir 2 478 715 eiro, t. sk. RTU projekta budžeta daļa ir 95 140 eiro.

Detalizētāku informāciju par pasākumiem var uzzināt mājaslapās: www.basic-net.eu vai www.iasp.ws.

 

Baltijas jūras reģiona (BJR) programma 2007.–2013. gadam 

Projekts «Baltijas Jūras reģiona inovāciju atbalsta centri» («BaSIC»)

Vadošais partneris:  
WISTA-MANAGEMENT GMBH (Vācija, Berlīne)

Partneri:
LATVIJA: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīgas dome
IGAUNIJA: Tallinas Tehnoloģiskais parks
LIETUVA: Zinātniski tehnoloģiskais parks «Sunrise Valley»
POLIJA: Varšavas Tehniskā universitātes Tehnoloģiju pārneses centrs, Varšavas pašvaldība
VĀCIJA: Berlīnes pilsētas pašvaldības Ekonomikas departaments, TSB Innovation Agency Berlin GmbH
DĀNIJA: Kopenhāgenas lielreģiona biznesa parks
SOMIJA: Helsinki reģiona ekspertu centrs, Helsinki pilsētas Ekonomikas un plānošanas centrs
ZVIEDRIJA: Zinātniski tehnoloģiskais parks «Kista Science AB», Stokholmas biznesa reģions, SU Innovation
NORVĒĢIJA: Oslo tehnoloģiskais parks IKS

Asociētais partneris: 
KRIEVIJA: Sanktpēterburga pašvaldība

Projekta ilgums: 36 mēneši
Projekta ieviešanas laiks: 2009. gada janvāris–2012. gada janvāris

Projekta kopējais budžets: Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) BJR programma 2007.–2013. gadam un projekta kopējais budžets ir 2 478 715 EUR, t. sk. RTU projekta budžeta daļa ir 95 140 EUR.

Projekta mērķis: uz inovācijām balstītas uzņēmējdarbības atbalsts Baltijas jūras reģionā. Galvenie BaSIC projekta darbības virzieni ir inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalsts un apmācība, MVU sadarbības veidošana, inovāciju infrastruktūras attīstība un pilnveidošana, kā arī sinhronizēto pakalpojumu un internacionalizācijas instrumentu izveidošana Baltijas jūras reģiona ietvaros. BaSIC projekta mērķis ir katrā Baltijas Jūras reģiona (BJR) lielpilsētā, tajā skaitā arī Rīgā, izveidot Reģionālo tirgus pieejas punktus, kas palīdzētu inovatīviem MVU iekļauties starptautiskajos tirgos BJR ietvaros.

Projekta aktivitātes:

  • viena no BaSIC pamataktivitātēm ir uzņēmējdarbības veicināšana un apmācība. Aktivitātes ietvaros tiks apkopoti dati par reģionāliem regulējumiem, likumdošanu, nodokļiem, barjerām, atbalsta programmām, atvieglojumiem un citiem nosacījumiem, kas jāievēro ārvalstu uzņēmumiem ieejot vietējā tirgū jebkurā no BJR valstīm. Pamatojoties uz partneru sniegtajiem datiem, tiks organizēti un novadīti divi apmācības semināri;
  • projekta ietvaros tiks izstrādāta rokasgrāmata par Baltijas Jūras reģiona tirgus pieejamību, kurā apkopota informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām Vācijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Polijā, Lietuvā un Latvijā;
  • BJR darbojošos puduru (klasteru) savstarpējās sadarbības veicināšana un to infrastruktūras attīstība, rezultātā identificējot un atlasot inovatīvus MVU starptautiskai sadarbībai. Atlasītiem MVU tiks piedāvāta iespēja izmantot tirgus pieejas punktus (MAP) un «soft landing» iespējas BJR valstīs;
  • inovāciju infrastruktūras pilnveidošanas aktivitātes ietvaros akcents tiek likts uz pieredzes apmaiņu un partnerattiecību nodibināšanu, radot atbilstošu inovāciju infrastruktūru un pakalpojumus zinātņu parkos, inkubatoros, kā arī daloties ar pieredzi par puduru infrastruktūras attīstīšanu;
  • attīstīt un ieviest saskaņotus un drošus strauji augošo MVU atbalsta pakalpojumu nodrošināšanas mehānismus. Katra projektā iesaistīta pilsēta vismaz vienam ārvalstu MVU piedāvās operatīvu, sertificētu atbalstu tirgus pieejamības punktā – ar pieredzējušo un apmācīto personālu un augsti kvalitatīvā inovatīvā darbības vidē (zinātnes parks/inkubators, puduri).

Projekta plānotie rezultāti:

  • ar BaSIC projekta palīdzību tiks attīstīts RTU izveidotais Rīgas inovāciju inkubators un sekmēts zinātnes komercializācijas process, palīdzot realizēt inovatīvas idejas;
  • tiks standartizēti zinātnisko parku/inkubatoru darbības principi;
  • tiks attīstīta sadarbība starp zinātņu parkiem, inkubatoriem un puduriem, kā arī nodrošināta iespēja MVU atrast sadarbības partnerus;
  • nodrošinot apmācības, tiks atlasīti strauji augošie MVU uzņēmējdarbības internacionalizācijai.

Projekta vadītāja:
Diāna Būka,
Rīgas Tehniskās universitāte
Stratēģiskās attīstības departaments
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa
Tālr.: +371 67089617
Mob.: +371 29434419
E-pasts: Diana.Bukabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Projekta finansiste:
Marija Černova,
Rīgas Tehniskās universitāte
Stratēģiskās attīstības departaments
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa
Tālr.: +371 67089638
E-pasts: Marija.Cernovabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Pēdējās izmaiņas 01.11.2011.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016