Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Ceļu infrastruktūras drošības uzlabošana Baltijas jūras reģionā – BALTRIS

-->
Ceļu infrastruktūras drošības uzlabošana Baltijas jūras reģionā – BALTRIS
logo-baltris.jpg
bsr_logo_a4_2.jpg
eu_logo_2.jpg


Ceļu infrastruktūras drošības uzlabošana Baltijas jūras reģionā – BALTRIS tika uzsākts 2010. gada 11. jūnijā. Projektā piedalās 7 partneri no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Zviedrijas.
Projektā iesaistītas akadēmiskās iestādes un par ceļu infrastruktūru atbildīgās valsts iestādes.

Projekta vadošais partneris ir Lietuvas Transporta un Komunikāciju Ministrijas Ceļu administrācija.

Projekta atklāšanas seminārs notika 2011. gada 3. un 4. februārī Zviedrijā.
Projekta ieviešana plānota līdz 2012. gada decembrim.

BALTRIS projekta mērķi ir uzlabot ceļu infrastruktūras drošību un izvērtēt ekonomiski izdevīgākos inženiertehniskos risinājumus ceļu projektēšanā. Drošāka ceļu infrastruktūra uzlabos arī ceļu satiksmes drošību.

Droša satiksme ir ļoti būtiska, it īpaši tāpēc, ka Baltijas jūras reģionā pieaug satiksmes intensitāte, kas palielina arī ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Ceļu satiksmes drošību nepieciešams turpināt uzlabot, lai samazinātu negadījumu, ievainoto un bojā gājušo skaitu. Projektā BALTRIS iesaistītās par ceļiem atbildīgās iestādes un akadēmiskās iestādes no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas sadarbojas, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību.

Sīkāku informāciju atradīsiet projekta mājaslapā.

Projekta apraksts angļu valodā (Project description in english) Projekta apraksts angļu valodā (Project description in english) 297.95 Kb

Jānis Smirnovs,
RTU projekta vadītājs


E-pasts: janis.smirnovsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 inzenierbuve.lv


Pēdējās izmaiņas 22.10.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016