Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

EJZF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: «Paplašinātās funkcionalitātes lieljaudas zemūdens akustiskā raidītāja izstrāde roņu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas piekrastes zvejā»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 16-00-F01101-000001

RTU PVS ID: 2599

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts.

Rīgas Tehniskā universitāte 01.01.2017. ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstība 2014.-2020.gadam pasākuma „Inovācija” ietvaros īstenot projektu „Paplašinātās funkcionalitātes lieljaudas zemūdens akustiskā raidītāja izstrāde roņu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas piekrastes zvejā” Nr. 16-00-F01101-000001.

Projekta mērķis ir inovācija zvejniecībā, izstrādājot ieviešanai ievērojami uzlabotu aprīkojumu. Projekta ietvaros tiek plānots izstrādāt uzlabotu paplašinātās funkcionalitātes lieljaudas zemūdens akustisko raidītāju (ZAR), kas tiks izmantots roņu atbaidīšanai no zvejniecības rīkiem.

Projekta kopējās izmaksas 170 423,70 EUR, no tiem Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finasējums 153 381,34 EUR.

Projekta īstenošanas laiks 01.01.2017.-31.12.2018.

Informāciju sagatavoja:
Edgars Kažoks

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2017
Publicēts RTU mājas lapā 16.01.2017.

EJZF 2014-2020 logo

Pēdējās izmaiņas 16.01.2017.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017