Rīgas Tehniskā universitāte

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Infrastruktūras attīstības projekts
Infrastruktūras attīstības projekts

RTU 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” un 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros īstenos STEM studiju programmu modernizācijas un pētniecības infrastruktūras attīstības projektu. Lai saņemtu Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzfinansējumu, RTU attīstības stratēģijas līdz 2020. gadam ietvaros ir izstrādājusi vairākus tematiskos attīstības plānus:

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017