Rīgas Tehniskā universitāte

Programma «Horizon 2020»

ES programmas «Horizon 2020» jeb «Apvārsnis 2020» darbu programmas ir publicētas un pirmie uzsaukumi ir atvērti.

2013. gada 10. decembrī Eiropas Komisija publicēja ES programmas «Horizon 2020» jeb «Apvārsnis 2020» darbu programmas 2014.–2015. gadam. Jau 2013. gada 11. decembrī vairākās programmās tiek atvērti pirmie programmas uzsaukumi, kuros projektus varēs iesniegt līdz 2014. gada marta un aprīļa beigām.

Detalizētu informāciju par darba programmām 2014.–2015. gadam un uzsaukumiem skatīt šeit. horizon2020.jpg

«Apvārsnis 2020» ir jauns ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību.

Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu eiro un tā apvienos visu pētniecības un inovāciju finansējumu, ko šobrīd piedāvā 7. Ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiskai attīstībai (FP7), Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT).

Programmu «Apvārsnis 2020» sastāv no  trim atšķirīgām, bet savstarpēji papildinošām prioritātēm:

1. Zinātniskā izcilība:

2. Konkurētspējīga rūpniecība:

3. Sabiedrības problēmu risināšana:

«Apvārsnī 2020» ir iekļautas arī sekojošas programmas:

Ja nepieciešama papildus detalizēta informācija par dalības nosacījumiem «Apvārsnis 2020», lūgums kontaktēties ar Zinātņu prorektora dienesta «FP7&Horizon 2020» projektu vadītāju Litu Lazdiņu: e-pasts: Lita.Lazdinabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv, tālrunis: 67089748.

 

Pēdējās izmaiņas 18.02.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016