Rīgas Tehniskā universitāte

EPICES logo “Eiropas inovāciju un inženieru studiju programmu studentu sadarbības platforma” (EPICES)

EPICES (European Platform for Innovation and Collaboration between Engineer Students) projekta mērķis ir izveidot Eiropā uz projektiem balstītas tālmācības sadarbības ietvaru un metodes, kuras pamatā ir jau esošas un no jauna veidojamas tehniskās platformas, kas satur sadarbības un inženiertehniskos rīkus. Īpaša uzmanība projektā tiek pievērsta docētāju lomai un studējošo praktiskajām mācībām, analizējot docētajiem nepieciešamo praktisko mācību materiālu komplektus un veidojot novērtēšanas metodes.

EPICES projekts paredz 3 galvenos aktivitāšu veidus:

  • studentu sadarbības projektus izveidošana;
  • uz projektiem balstītās tālmācības iekļaušana inženieru studiju programmās, izmantojot studentu sadarbības projektus ieviešanas pieredzi;
  • projekta informācijas izplatīšanas pasākumi.

Sasniedzamie rezultāti:

  1. Docētāja lomas un prasmju, kas nepieciešams uz projektiem balstītas tālmācības iekļaušanai Eiropas inženieru studiju programmās, apraksts;
  2. Praktisko mācību materiālu komplektus izstrāde, lai veicinātu docētāju, kuri nodrošina uz projektiem balstītas tālmācības procesu, prasmes;
  3. Docētāju sadarbības un labās prakses platforma izveidošana un pilnveidošana;
  4. Praktisko mācību materiālu komplektu izmantošanas rezultāti, atsauksmes un vadlīniju izmantošanas iespējas;
  5. Vērtēšanas metodika, kas piemērota Eiropas inženieru studiju programmās iekļautai uz projektiem balstītai tālmācībai;
  6. Prasmju un zināšanu vērtēšanas rīku izstrāde.

Projekta partneri:

INSTITUT SUPERIEUR DE MECANIQUE DE PARIS
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.
POLITECNICO DI TORINO
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
AALTO-KORKEAKOULUSAATIO

Projekta vadītājs: Biznesa un inovācija departamenta Prototipu ražošanas centra vadītājs Ilmārs Vīksne
Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2014 - 31.01.2017
Projekta Nr. 2014-1-FR01-KA203-008560
http://www.sefi.be/?page_id=5113

Pēdējās izmaiņas 20.03.2017.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017