Rīgas Tehniskā universitāte

ES 6. ietvarprogrammas projekti
Eiropas Savienības 6. ietvarprogrmma ir pētniecības un attīstības programma, kura darbojās no 2002.–2006. gadam. Šīs pētniecības programmas ietvaros Rīgas Tehniskā universitāte piedalījās 32 projektos. Starptautiskā konkurencē tika iegūts finansējums pētnieciskajam darbam, tika izveidoti pētnieciskie tīkli un iegūti zinātniskie partneri vairākās Eiropas augstskolās. Šī programma ir devusi stabilu pamatu darbībai nākamajā, 7. ietvarprogrammā, kurā RTU gūst panākumus piedaloties projektu konkursos.

ES 6. ietvarprogrammas projekti ES 6. ietvarprogrammas projekti 39.96 Kb

Pēdējās izmaiņas 28.04.2010.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016