Rīgas Tehniskā universitāte

INPATH-TES PhD on Innovation Pathways for TES

INPATH-TES PhD on Innovation Pathways for TES

Rīgas Tehniskās universitāte (RTU) iesaistījusies projektā, lai kopā ar 13 citu valstu universitātēm izstrādātu starptautisku doktorantūras programmu inženierzinātnēs par termiskās enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijām un to pielietojumu.

Projektā «PhD on Innovation Pathways for TES» izveidotā starptautiskā programma paaugstinās doktorantūras studentu apmācību efektivitāti un prasmes. RTU šo projektu realizēs, izmantojot ESF finansētā kopprojektā «Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām» iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī  izveidoto infrastruktūru.

Projekta zinātniskais vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātē:

RTU Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras profesore Diāna Bajāre, e-pasts: Diana.Bajarebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv.

Projekta koordinators: Lleidas universitāte (Spānija)

Projekta partneri:

Universitat de Lleida (Spānija), Universitat de Barcelona (Spānija), University of Ulster (Apvienotā Karaliste), University of Çukurova (Turcija), Trinity College Dublin (Īrija), Universita della Calabria (Itālija), Universita Degli Studi Di Perugia (Itālija), Ben-Gurion University of the Negev (Izraēla), Universidade do Minho (Portugāle), Universiteit Gent (Beļģija), Politechnika Warszawska (Polija), Technische Universiteit Eindhoven (Nīderlande), Université de Lyon (Francija) un Rīgas Tehniskā universitāte. Zinātniskie institūti: AIT (Austrija), DLR (Vācija) un PROMES-CNRS (Francija). Uzņēmumi: Arcelik (Turcija), Abengoa Solar NT (Spānija), KIC InnoEnergy (Nīderlande), UFP (Spānija) un LAIF (Itālija).

Projekta izmaksas kopā: 4 301 072.66 €

ES finansējums: 193858.80 €

ES finansējums Rīgas Tehniskajai universitātei: 193858.80 €

Projekta īstenošanas periods: 1.05.2015-30.04.2017 (36 mēneši)

Projekta oficiālā mājas lapa:: http://www.inpathtes.eu/index.php

 

«Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas» 10.12.2015. Dalība VIAA organizētā konferencē «Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas» 10.12.2015. 130.84 Kb

Dalība zinātniski praktiskajā seminārā «Ēku energoefektivitātes un ilgtspējas aktuālās problēmas» 26.02.2016.

Dalība Mēru pakta kluba pasākumā «Energoefektīvas dzīvojamo ēku renovācijas finansēšana: CO2 mērķu sasniegšana un labklājības paaugstināšanas pašvaldībās»

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018