Rīgas Tehniskā universitāte

MORE-CONNECT

MORE-CONNECT: Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions

more_connect_horizon.jpgProjekta mērķis ir radīt un demonstrēt rūpnieciski izgatavojamas  komponentes saliekamu ēku renovācijas elementu ražošanai piecos Eiropas geoklasteros. Izturīgos, inovatīvi saliekamajos ēku fasādes elementos tiks integrētas multifunkcionālas komponentes klimata kontrolei, enerģijas taupīšanai, kā arī ēkas izturības un estētikas nodrošināšanai. Šīs saliekamās konstrukcijas tiks savstarpēji stiprinātas ar inovatīviem savienojumiem mehāniskās izturības, ūdens un gaisa necaurlaidības nodrošināšanai, kā arī inženierkomunikāciju savietojamībai.  

MORE CONNECT projektā tiks izveidotas individuāli pielāgotas renovācijas koncepcijas, kas tiks izstrādātas standartizētas rūpnieciskās ražošanas un salikšanas procesā, nodrošinot piegādi klientam bez starpniekiem.  Rezultātā ieguldītās investīcijas gandrīz nulles kopējās enerģijas patēriņa ēkas sasniegšanai atmaksātos mazāk kā 8 gados un kopējais būvdarbu laiks būtu 5 dienas.

Koncepcija nodrošinās būtisku enerģijas patēriņa samazināšanu, vienlaicīgi garantējot iekštelpu gaisa kvalitāti un komfortu.

Projektā paredzēta ilgtspējīgu materiālu izmantošana renovācijas elementu ražošanai, un tiks izstrādāta inovatīva «Plug and play» tehnoloģija specifisku modulāro detaļu savienojumiem.

Efektīva komponenšu kombinācija un uzstādīšana nodrošinās augstu veiktspēju, tuvojoties nulles kopējās enerģijas konceptam, veselīgam iekštelpu klimatam, drošībai un vides pieejamībai. Moduļu stāvokļa diagnosticēšanas un kontroles veikšanai tiks izmantoti bezvadu sensori un kontroles mehānismi.

Renovācijas procesā plānots izmantot inovatīvus ģeomātikas risinājumus ēku pārraudzības veikšanai. Tīmeklī bāzēti rīki dos iespēju gala patērētājiem izvēlēties renovācijas risinājumu un noskaidrot tā ietekmi uz enerģijas patēriņu, kā arī iekštelpu klimatu.

Būvdarbu un ražošanas procesu vadībai tiks izmantotas BIM (būves informācijas modelēšanas) sistēmas, kas nodrošinās kvalitātes kontroli. Papildus tam projekta ietvaros tiks izstrādāti biznesa modeļi un enerģētiskie risinājumi katram ģeogrāfiskajam reģionam.

Vairāk informācijas par projektu: www.more-connect.eu un https://www.linkedin.com

Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas «Apvārsnis 2020» prioritāte «Sabiedrības izaicinājumi»

Tēma: Droša, tīra un efektīva enerģija

Finansējuma shēma: Inovāciju aktivitāte

Projekta partneri:

more_connect_partneri.png

Projekta zinātniskais vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātē: Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta profesors Anatolijs Borodiņecs

Projekta izmaksas kopā: € 5 557 263

ES finansējums: € 4 364 748.60

ES finansējums Rīgas Tehniskajai universitātei: € 336 700

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2014.-01.12.2018. (48 mēneši)

Projekta vadītājs
Prof. Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs
anatolijs.borodinecsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

Projekta vadītāja asistents
Kārlis Vītols
karlis.vitolsbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

 

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016