Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu PDF Drukāt

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijā–augustā Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2012. martā–maijā Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris

Jaunākie notikumi projektā 2011. septembrī–novembrī Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2011. martā–2011. maijā Jaunākie notikumi projektā 2011. gada marts–maijs

 Jaunākie notikumi projektā 2010. gada decembris–2011. gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2010. gada decembris–2011. gada februāris

 

esf_es-02.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs  sadarbībā ar  LU Cietvielu fizikas institūtu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils universitāti.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošana: 01.12.2009.–30.11.2012.

Projekta izmaksas: 1405048 LVL (Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1194290 LVL, valsts budžeta finansējums 210758 LVL).

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir ar zināšanām un praksi apveltītas jaunas zinātniskas grupas izveide multidisciplināram pētījumam bio- un ekomateriālu tehnoloģiju izstrādei. Projekta laikā tiks veikta pamatmateriālu sintēze un to īpašību izpēte, tiks veikta šo materiālu modifikācijas tehnoloģiju izstrāde, kam sekos pamata un modificēto materiālu kompleksa fizikāli ķīmisko un bioloģisko īpašību izpēte iedarbībā ar mikroorganismiem, šūnām un dzīviem bioloģiskiem audiem, iegūstot informāciju par pamatmateriālu modificēšanas optimāliem parametriem. Rezultātā tiks iegūti jaunu biomateriālu produktu prototipi. Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāti 8 jauni produkti: 4 veidu medikamentozi biokeramiskie implantmateriāli, 2 veidu medikamentozi ādas plāksteri, keramiskas sorbcijas granulas biotehnoloģisku un pārtikas produktu attīrīšanai, kā arī speciāli elektrodi elektrolīzes šūnu veidošanai ūdens bakteriālā piesārņojuma novēršanai. Tiks izstrādāti šo produktu prototipi un pielietojuma apraksti.

Starpdisciplinārais pētījums tiek veikts šādās zinātnes nozarēs: farmācija, fizika, ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne, medicīna un vides zinātne.

Projekta zinātniskais vadītāja: profesore Dr. sc. ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa.

Projekta administratīvā vadītāja: Ralfs Meždreijs

© Rīgas Tehniskā universitāte 2016

Pēdējās izmaiņas 11.01.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016