Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu PDF Drukāt

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembrī–novembrī Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembrī–novembrī

Jaunākie notikumi projektā 2012. jūnijs–jūlijs Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijā–augustā

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada martā–maijā Jaunākie notikumi projektā 2012. gada martā–maijā

Jaunākie notikumi projektā 2011. decembrī–2012. februārī Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembrī–2012. gada februārī

Jaunākie notikumi projektā 2011. septembrī–2011.decembrī Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembrī–decembrī

Jaunākie notikumi projektā 201. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2011. marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2011. gada marts–maijs

 Jaunākie notikumi projektā 2010. gada decembris–2011. gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2010. gada decembris–2011. gada februāris

esf_es-02.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2009/0198/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148.

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Tekstimateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošana: 01.12.2009.–30.11.2012.

Projekta izmaksas: 1295000 LVL (Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1100750 LVL, valsts budžeta finansējums 194250 LVL).

Projekta kopsavilkums:
Projektā tiks izveidota starpdisciplināru zinātniska grupa viedo tekstiliju pētīšanai, jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos, ieskaitot īpašuzdevumu apģērbus dažādu Latvijas resoru vajadzībām. Zinātniskajā grupā tiks iesaistīti jaunie zinātnieki, doktoranti, maģistri un maģistranti, kas pieredzējušu pētnieku vadībā attīstīs valsts tautsaimniecībai nozīmīgas, videi draudzīgas tehnoloģijas, kuru ieviešana uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti. Pētījumu rezultātā tiks izgatavotas austu asinsvadu protēzes, tehnisko tekstiliju paraugi no Latvijas augu šķiedrām, kompozītmateriālu paraugi lietojot tekstilražotņu atgājas, jauna veida funkcionālie tekstiliju pārklājumi; apģērbā integrējama mikroklimata kontroles sistēma un jauna veida enerģijas avoti tekstiliju elektronisko komponenšu darbināšanai. Projektā tiks izstrādātas metodikas nanopārklājumu ietekmes uz veselību un vidi izvērtēšanai un īpašuzdevumu apģērba atbilstības novērtēšanai.
Papildus zinātnei tiks piesaistīti 35 pilna laika ekvivalenta darbinieki. Projekta īstenošana aktualizēs materiālzinātnes tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares pētījumu tematiku, nodrošinās pētījumu attīstību un ilgtspēju.

Projekta zinātniskā vadītāja: prof. Dr. sc. ing. Ausma Viļumsone
Projekta administratīvā vadītāja: Marija Nikipelova

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011

Pēdējās izmaiņas 16.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016