Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu PDF Drukāt

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs 

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris–novembris

1373-maijs-augusts-2011 Jaunākie notikumi projektā 2011. gada aprīlis–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2011. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2010. gada novembris–2011. gada janvāris Jaunākie notikumi projektā 2010. gada novembris–2011. gada janvāris

Jaunākie notikumi projektā 2010. gada septembris–oktobris Jaunākie notikumi projektā 2010. gada septembris–oktobris 

Jaunākie notikumi projektā 2010. maijs–2010. septembris Jaunākie notikumi projektā 2010. gada maijs–septembris  

Jaunākie notikumi projektā  Jaunākie notikumi projektā

 

esf_es-02.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2009/0201/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/112

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnbūves un tehnoloģijas institūts un Mehānikas institūts.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošana: 01.12.2009.–30.11.2012.

Projekta izmaksas: 940000 LVL (Eiropas Sociālā fonda finansējums – 799000 LVL, valsts budžeta finansējums 141000 LVL).

Projekta kopsavilkums:
Projekta galvenais mērķis ir veikt nanotehnoloģiskus, materiālzinātnes un mehāniskus pētījumus mašīnbūvē, kā arī piesaistīt jaunus cilvēku resursus zinātnei. Tas nozīmē, ka studentiem ir iespēja ne tikai mācīties, bet arī strādāt par pētniekiem un izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē. Zinātniskajam un pētniecības darbam jau piesaistīti četri jaunie zinātnieki, pieci doktoranti, pieci maģistranti, turklāt trīs jauniem darbiniekiem tiks saglabātas darba vietas pēc projekta pabeigšanas vismaz vienu gadu.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

  • lētāku nanopārklājumu, kas tiks izmantoti aparātu būvē un mašīnbūvē, ar jaunām īpašībām atrašana;
  • jaunu nanopārklājumu uznešanas tehnoloģijas pilnveidošana;
  • jaunu elastomēru, kompozīto un nanokompozīto materiālu izveidošana mašīnu elementos.

Projekta rezultātiem ir plašas praktiskās izmantošanas iespējas: nanopārklājumus izmanto nanoelektronikā, fotonikā, aparātu būvē un citur, piemēram, optisko pārklājumu, aizsargpārklājumu un dekoratīvo pārklājumu realizēšanai. Virkne Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu varēs pilnveidot esošās tehnoloģijas, izmantojot šā projekta jaunās atziņas. Tas paaugstinās šo uzņēmumu konkurētspēju un sekmēs Latvijas tautsaimniecības attīstību. Vakuuma uznešanas tehnoloģijas pilnveidošana risinās enerģijas patēriņa samazināšanas uzdevumu, tieši ietekmējot vides aizsardzību.

Projekta zinātniskais vadītājs: profesors Dr. habil. sc. ing. Jānis Rudzītis

Projekta administratīvā vadītāja: Marija Nikipelova 

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011

 

Projekta nosaukums: «Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē»


01.png02.png03.pngimg_1192.jpg
esf_logo.pngflag_of_eu.png

Laikā no 2009. gada 1. decembra līdz 2012. gada 30. novembrim TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūtā un Mehānikas institūtā tiek īstenots ESF projekts «Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē» (Nr. 2009/0201/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/112, RTU ID 1373).


Projekta zinātniskais vadītājs: profesors Dr. habil. sc. ing. Jānis Rudzītis

Projekta galvenais mērķis ir veikt nanotehnoloģiskus, materiālzinātnes un mehāniskus pētījumus mašīnbūvē, kā arī piesaistīt jaunus cilvēku resursus zinātnei.

Tas nozīmē, ka studentiem ir iespēja ne tikai mācīties, bet arī strādāt par pētniekiem un izmantot iegūtas teorētiskās zināšanas praksē. Zinātniskajā un pētniecības darbam piesaistīti pieci jaunie zinātnieki, septiņi doktoranti, seši maģistranti, turklāt trīs jauniem darbiniekiem tiks saglabātas darba vietas pēc projekta pabeigšanas vismaz vienu gadu.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

  • lētāku nanopārklājumu, kas tiks izmantoti aparātu būvē un mašīnbūvē, ar jaunām īpašībām atrašana;
  • jaunu nanopārklājumu uznešanas tehnoloģijas pilnveidošana uz veikto pētījumu un aprēķinu pamata;
  • jaunu elastomēru, kompozīto un nanokompozīto materiālu izveidošana mašīnu elementos, kas tiks izmantoti mašīnbūvē.

Projekta rezultātiem ir plašas praktiskās izmantošanas iespējas: nanoparklājumus izmanto nanoelektronikā, fotonikā, aparātu būvē un citur, piemēram, optisko pārklājumu, aizsargpārklājumu un dekoratīvo pārklājumu realizēšanai. Virkne Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu (SIA «GroGlass», a/s «Alfa RPAR», a/s «Sidrabe», SIA «Difra» u. c.) varētu pilnveidot esošās tehnoloģijas, izmantojot šā projekta jaunās atziņas. Tas paaugstinās šo uzņēmumu konkurētspēju un sekmēs Latvijas tautsaimniecības attīstību. Vakuuma uznešanas tehnoloģijas pilnveidošana risinās enerģijas patēriņa samazināšanas uzdevumu, tieši ietekmējot vides aizsardzību.

Projekts ir nozīmīgs ne tikai Latvijas tautsaimniecībai, tas dos iespēju jauniem zinātniekiem piedalīties zinātniskajos pētījumos.

Informāciju par ESF projektu noformēšanas un izpildes noteikumiem, jaunu cilvēku piesaisti projektu realizēšanā, kā arī jaunāko informāciju var iegūt: http://www.viaa.gov.lv; http://esfondi.izm.gov.lv; http://www.esfondi.lv.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011

Pēdējās izmaiņas 16.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016